MPH_MAKK Marketingová komunikace

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Renata Čuhlová, Ph.D., BA (Hons) (přednášející)
Ing. Bc. Michal Ďuriník, Ph.D. (přednášející)
Ing. Renata Čuhlová, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
Ing. Bc. Michal Ďuriník, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Renata Čuhlová, Ph.D., BA (Hons)
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:50 P201, kromě St 14. 9., kromě St 2. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_MAKK/01: Pá 8:00–9:50 P302a, kromě Pá 16. 9., kromě Pá 4. 11., R. Čuhlová, M. Ďuriník
Předpoklady
Ačkoliv tento předmět nemá žádné prerekvizity, je znalost základních pojmů a konceptů v marketingu a marketingovém výzkumu výhodou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 26/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Minimální počet pro otevření předmětu je 10 zapsaných studentů. / The minimum number of enrolled students to open the course is 10.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout znalosti a schopnosti studentů v oblasti marketingové komunikace tak, aby byli schopni po jeho absolvování samostatně vytvářet komunikační plán pro konkrétní subjekt.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- využít znalostí o základech komunikace a chování spotřebitele relevantní pro účely marketingové komunikace při tvorbě komunikačního sdělení, resp. při vysvětlování formování postoje a reakce spotřebitele na firemní sdělení;
- formulovat pravidla používání značky v rámci podnikového portfolia;
- vysvětlit jednotlivé pohledy na marketingovou komunikaci a výhody využití integrovaného přístupu;
- vypracovat na základě nabytých znalostí strategický komunikační plán a obhájit své řešení;
- vytvořit prezentaci v programu Microsoft Office PowerPoint a vtěsnat stěžejní části sdělení do časově ohraničeného úseku.
Osnova
 • Osnova témat:
 • - komunikační modely;
 • - modely hierarchie účinků;
 • - řízení značky;
 • - integrovaná marketingová komunikace;
 • - Direct Marketing;
 • - podpora prodeje;
 • - reklama;
 • - Public Relations;
 • - CSR v marketingové komunikaci
Literatura
  povinná literatura
 • PERLOFF, Richard M. The dynamics of persuasion : communication and attitudes in the 21st century. Sixth edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. xx, 627. ISBN 9781138100336. info
 • MILLER, Don. Building a storybrand : clarify your message so customers will listen. Nashville: HarperCollins Publishers, 2017. x, 228. ISBN 9781400201839. info
 • EDWARDS, Ray. How to write copy that sells : the step-by-step system for more sales, to more customers, more often. New York: Morgan James, 2016. xxi, 163. ISBN 9781614485025. info
 • KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace : jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 213 s. ISBN 9788024735412. info
 • KAŠPAROVÁ, Klára. Cvičebnice do předmětu Marketing 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. info
  doporučená literatura
 • KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 796 s. ISBN 9788024714813. info
 • KOPECKÝ, Ladislav. Public relations : dějiny, teorie, praxe. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 238 s. ISBN 9788024742298. URL info
 • ADAMSON, Allen P. Jednoducho značka Brand Simple : ako najlepšie značky stavili na jednoduchosť a uspeli. Bratislava: Eastone Books, 2011. xxiv, 212. ISBN 9788081091759. info
Výukové metody
Základní využité výukové metody jsou přednáška a seminář. V rámci přednášek jsou dále využity slovní a diskusní metody výuky. V rámci seminářů se využívají situační a inscenační metody výuky, což má za cíl propojit kognitivní učení s učením sociálním. Při prezentacích jednotlivých týmů se navíc využívá mechanismu nápodoby.

Metody hodnocení
Závěrečný písemný test (kombinace otázek s otevřenými a uzavřenými odpověďmi), týmový projekt a jeho obhajoba ve 2 kolech.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MPH_MAKK