BPR_CERU Cestovní ruch

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 6 kr. k=1,33. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 P102
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPR_CERU/01: Út 6. 10. 10:00–11:50 S311, Út 20. 10. 10:00–11:50 S311, Út 3. 11. 10:00–11:50 S311, Út 1. 12. 10:00–11:50 S311, Út 15. 12. 10:00–11:50 S311, A. Holešinská
BPR_CERU/02: Út 6. 10. 12:00–13:50 P302a, Út 20. 10. 12:00–13:50 P302a, Út 3. 11. 12:00–13:50 P302a, Út 1. 12. 12:00–13:50 P302a, Út 15. 12. 12:00–13:50 P302a, M. Novotná
BPR_CERU/03: Út 13. 10. 10:00–11:50 S311, Út 27. 10. 10:00–11:50 S311, Út 10. 11. 10:00–11:50 S311, Út 24. 11. 10:00–11:50 S311, Út 8. 12. 10:00–11:50 S311, Út 5. 1. 10:00–11:50 S311, M. Novotná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 105 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 58/105, pouze zareg.: 0/105, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/105
Jiné omezení: nezapisují si studenti, kteří absolvovali PRCERU
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu je seznámit studenty se základními aspekty cestovního ruchu jakožto multioborové disciplíny. Poznatky z tohoto předmětu jsou základnou pro další navažující studium zaměřené na problematiku cestovního ruchu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- definovat klíčové pojmy z terminologie cestovního ruchu;
- identifikovat základní aspekty (specifika) cestovního ruchu;
- aplikovat poznatky (specifika) cestovního ruchu ve vztahu k jiným vědním disciplínám;
- analyzovat základní statistická data cestovního ruchu;
- interpretovat základní statistická data cestovního ruchu;
- vyjádřit ekonomický přínos cestovního ruchu.

Osnova
 • Cestovní ruch jako věda
 • Historický vývoj cestovního ruchu
 • Nabídka cestovního ruchu
 • Poptávka cestovního ruchu
 • Ekonomický význam cestovního ruchu
 • Statistika v cestovním ruchu
 • Geografie cestovního ruchu
 • Mezinárodní cestovní ruch
 • Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
 • Politika cestovního ruchu
 • Management cestovního ruchu
 • Marketing cestovního ruchu
 • Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu
Literatura
  doporučená literatura
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Základy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 121+13. ISBN 80-210-4167-6. info
 • GOELDNER, Charles R. a J. R. Brent RITCHIE. Tourism : principles, practices, philosophies. 10th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2006. xvii, 590. ISBN 0471450383. info
 • MALÁ, Vlasta. Základy cestovního ruchu. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 97 s. ISBN 8024504391. info
 • HALL, C. Michael a Stephen PAGE. The geography of tourism and recreation : environment, place and space. 3rd ed. London: Routledge, 2006. xxi, 427. ISBN 0415335612. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (každý týden) a seminářů (1x za 14 dní). Součástí výuky je i vypracování seminární práce (dílčích úkolů).

Metody hodnocení
Pro přihlášení se na zkoušku je nutné splnit předpoklady v podobě výstupů ze semináře (seminární práce) vypracované v požadované kvalitě.
Zkouška má písemnou formu (test - cca 15 otevřených/uzavřezných otázek). Pro získání známky z předmětu je nezbytné dosažení/překročení minimální hranice 60ti% bodů z písemného testu (zkoušky).
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Navazující předměty
Informace učitele
POZOR! Případné změny v předpokladech pro přihlášení se na zkoušku budou studentům upřesněny na začátku výuky v dokumentu Požadavky ke zkoušce, zveřejněném v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPR_CERU