PV219 Seminář webdesignu

Fakulta informatiky
jaro 2021
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Tomáš Obšívač (přednášející)
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. (přednášející)
Mgr. Fedor Tiršel (cvičící)
Garance
RNDr. Tomáš Obšívač
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PV219/01: St 10:00–11:50 Virtuální místnost, T. Obšívač
PV219/02: Út 16:00–17:50 Virtuální místnost, T. Obšívač
PV219/03: Po 16:00–17:50 Virtuální místnost, F. Tiršel
Předpoklady
PV005 Služby počítačových sítí
Absolvovat předmět PV005 Služby počítačových sítí a mít vlastní zkušenost s tvorbou webových stránek. Seminář není určen začátečníkům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory/plány
předmět má 87 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem semináře je prakticky se seznámit s celým životním cyklem internetové prezentace či webové aplikace. Pozornost bude věnována správnému návrhu, vhodným postupům při implementaci (např. dodržování standardů), provozním otázkám, monitoringu a vyhodnocení úspěšnosti webu a také propagaci, rozvoji a redesignu. Během semináře budou diskutovány současné trendy a blízká budoucnost WWW.
Student prací v semináři:
– rozšíří svůj přehled o vývoji a provozu webů,
– získá hlubší znalost o vybrané oblasti, kterou si zvolí k prezentaci ostatním,
– osvojí si praktické dovednosti implementace webových technologií,
– seznámí se s nástroji, programy a principy, které pomáhají při webdesignu,
– může týmově spolupracovat na zadaném úkolu,
– může dostat odezvu na svůj už existující projekt, seznámí-li s ním ostatní.
Výstupy z učení
Po absolvování semináře bude student lépe rozumět řadě činností, které vedou k návrhu a implementaci moderních webových stránek; bude schopen efektivní odborné komunikace se specialisty z oblasti designu a vývoje webů; a sám porozumí a bude schopen řešit problémy ve zvolené oblasti.
Osnova
 • Účel webu, úvodní analýzy, informační architektura
 • Layout stránek, mřížky, drátěné modely, navigace
 • Copywriting, typografie na webu
 • HTML a DOM
 • Grafický a interakční design a CSS
 • Multimédia na webu
 • Použitelnost (testováni), uživatelský zážitek
 • Přístupnost (pravidla)
 • Webová analytika, sledování provozu
 • Internetový marketing, optimalizace pro vyhledávače, PPC, obsahová strategie
 • Skripty na serveru, webové aplikační rámce, hotové aplikace
 • Příklady principů (session, databáze, šablony, ...) v PHP či jiném prostředí
 • Systémy pro správu obsahu, vkládání "textu"
 • Sdíleni obsahu (poskytování i integrace)
 • Zřízení domény, hosting webu, aplikace
 • JavaScript, JS rámce, interaktivita, AJAX
 • Webserver, HTTP (autentizace, cookies, stavové kódy)
 • Trendy na webu (sémantika, mashupy, HTML 5, geolokace)
Literatura
  povinná literatura
 • KRUG, Steve. Web design : nenuťte uživatele přemýšlet! 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 167 s. ISBN 8025112918. info
  doporučená literatura
 • WROBLEWSKI, Luke. Mobile First. 2011. ISBN 978-1-937557-02-7. info
  neurčeno
 • MARCOTTE, Ethan. Responsive Web Design. New York: Jeffrey Zeldman, 2011. 150 s. A Book Apart, No. 4. ISBN 978-0-9844425-7-7. info
 • SCOTT, Bill a Theresa NEIL. Designing web interfaces : principles and patterns for rich interactions. 1st ed. Cambridge: O'Reilly, 2009. xix, 309. ISBN 9780596516253. info
 • VORA, Pawan. Web application design patterns. Burlington, MA: Morgan Kaufmann Publishers, 2009. xiii, 429. ISBN 9780123742650. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PV219!
Výukové metody
Prezentace na dohodnuté téma, diskuse, řešení (týmového) projektu, učení se zkoumáním.
Metody hodnocení
Student připraví a poté bude prezentovat asi 30min. přednášku na zvolené téma webdesignu. Hodnocena bude aktivní účast během semináře (diskuse, sdílení zkušeností) a průběžná práce na dlouhodobějším úkolu.
Informace učitele
Pravděpodobně 3 skupiny, tj. samostatná cvičení, po 24+ studentech, v učebně bez počítačů. Některé termíny budou vyhrazeny pozvaným odborníkům z praxe.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2021/PV219