MPH_PRMG Projektový management

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Jan Žák (přednášející)
Bc. Kateřina Kubíčková (cvičící)
Mgr. Ing. Jan Žák (cvičící)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–14:50 P303, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_PRMG/01: Čt 15:00–15:50 P303, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11., J. Žák, S. Žáková Talpová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 39/60, pouze zareg.: 0/60
Jiné omezení: Minimální počet pro otevření předmětu je 10 zapsaných studentů. / The minimum number of enrolled students to open the course is 10.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat znalosti potřebné pro řízení projektů a především schopnost aplikovat je na konkrétních projektech. Předmět je zaměřen na principy projektového řízení ve všech jeho fázích, přičemž se opírá se o mezinárodní standard projektového řízení IPMA. Kurz využívá praktických týmových úkolů v e-learningové aplikaci, které přispějí ke snadnějšímu fungování absolventů kurze ve společnosti 4.0. Kurz je uznatelnou vzdělávací aktivitou pro certifikaci IPMA (stupeň D), po úspěšném absolvování kurzu je možné získat osvědčení o vzdělávání v délce 12 hodin. Studenti se v rámci kurzu seznámí i s dalšími mezinárodními standardy (PRINCE2, PMI).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit podstatu projektového řízení a správně rozhodnout o jeho využití
- vysvětlit vazbu mezi zásadními proměnnými v projektu (čas, náklady, rozsah, kvalita) a využít tuto znalost při řešení praktických příkladů
- aplikovat základní metody a techniky projektového řízení na reálné situace v projektu
- prokázat znalosti potřebné k certifikaci projektového managementu IPMA (stupeň D)
- spolupracovat na projektech využívajících standardu IPMA (ale i jiných) i v mezinárodním prostředí a využít tak možností, které nabízí současná globalizující se společnost
Osnova
 • 1. Úvod do projektového managementu
 • (úvod, organizace předmětu, podstata projektového řízení, standardy projektového řízení, agilní přístupy k projektovému řízení, definice projektu, hranice projektu)
 • 2. Úvod + předprojektová fáze
 • (organizační struktury projektů, projektové fáze, zainteresované strany projektu, SMART cíl, trojimperativ, e-learningová aplikace: plánování)
 • 3. Předprojektová fáze
 • (studie příležitosti, studie proveditelnosti, ekonomické zhodnocení projektů, logická rámcová matice, e-learningová aplikace: realizace)
 • 4. Zahájení + plánování projektu
 • (fáze zahájení projektu, kritéria úspěšnosti projektu, fáze plánování projektu, řízení rozsahu projektu)
 • 5. Plánování projektu
 • (plánování lidí a zdrojů, plánování času, odhadování, metoda kritické cesty, propojení s Ganntovým diagramem)
 • 6. Plánování projektu
 • (plánování času - pokračování, konflikt zdrojů, řízení změn e-learningová aplikace: časová osa)
 • 7. Plánování + realizace projektu
 • (řízení rizik projektu, e-learningová aplikace: rozdělení projektu na aktivity)
 • 8. Příklady reálných projektů
 • 9. Realizace projektu
 • (kontrola a řízení projektu, e-learningová aplikace: vytvoření tzv. událostí (rizik)
 • 10. Behaviorální kompetence
 • (tým, vývojové fáze týmu, vedení týmu a leadership,konflikty, vyjednávání, facilitace, vedení porad)
 • 11. Prezentace projektů
 • 12. Certifikace projektového managementu
Literatura
  povinná literatura
 • DOLEŽAL, Jan. Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 418 stran. ISBN 9788024756202. URL info
 • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2012. 526 stran. ISBN 9788024742755. URL info
  doporučená literatura
 • BILLINGHAM, Vicky. Project management : how to plan and deliver a successful project. 2nd edition. Wales: Studymates, 2017. 288 stran. ISBN 9781842853238. info
 • NEWTON, Richard. Project management step by step : how to plan and manage a highly successful project. Second edition. Harlow: Pearson, 2016. xx, 184. ISBN 9781292142197. info
Výukové metody
Předmět je koncipován formou přednášek, samostatných úkolů (příkladů) a praktických týmových úkolů v e-learningové aplikaci, které přispějí ke snadnějšímu fungování absolventů kurze ve společnosti 4.0.
V průběhu celého semestru budou každý týden probíhat setkání, která kombinují přednášku a seminář. Lektoři představí dané téma a vyzkouší společně se studenty aplikaci na reálné situace. Předmět vychází ze standardu projektového řízení IPMA, součástí předmětu jsou tedy čtyři příklady potřebné pro zvládnutí této certifikace (není součástí předmětu). Tyto příklady budou vždy vysvětleny na semináři, a jejich znalost bude otestována příkladem na dalším semináři. Tyto čtyři úkoly budou ohodnoceny a tedy vstupují do závěrečného hodnocení předmětu.
Poslední součástí předmětu je týmový úkol v e-learningové aplikaci. Tento úkol bude probíhat především mimo kontaktní hodiny jako samostudium. Půjde o vytvoření zadání reálného projektu. Splnění jednotlivých úkolů v e-learningové aplikaci vstupuje také do závěrečného hodnocení.
Zkouška z předmětu je písemná.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je absolvování dvou ze čtyř testových příkladů na semináři, dále splnění individuálního úkolu v e-learningové aplikaci (za to se považuje úspěšné dokončení realizační fáze projektu) a účast na úspěšném vytvoření týmového projektu v e-learningové aplikaci (za to se považuje adekvátní splnění všech požadovaných složek vytváření projektu).

Body za jednotlivé části předmětu:
- plánování zadaného indiv.projektu (e-learning): za splnění 4 body
- realizace zadaného indiv.projektu (e-learning): za splnění 2 body a další až 4 body dle kvality
- tvorba týmového projektu (e-learning): za vytvoření projektu 10 bodů, za kvalitu až 10 bodů
- příklady na semináři: 40 bodů (maximum 10 bodů/příklad)
- písemný test: 50 bodů

Pro absolvování předmětu je tedy třeba absolvovat všechny jeho části (e-learning, příklady, test). V testu je třeba získat minimálně 10 bodů. Minimum celkového součtu bodů pro úspěšné absolvování předmětu je 60 bodů. Studijní zátěž i hodnocení jsou tedy rozděleny rovnoměrně do celého semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MPH_PRMG