MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem Mezinárodní ekonomie je seznámit studenta s (i) teorií mezinárodního obchodu, (ii) mezinárodní obchodní politikou a (iii) makroekonomií otevřené ekonomiky. V části věnované mezinárodnímu obchodu se student seznámí s konstrukcí několika modelů mezinárodního obchodu. Tyto modely vysvětlují obchodní toky mezi zeměmi a to, jak tyto toky ovlivňují příjmovou distribuci. V části věnované obchodní politice jsou diskutovány dopady nástrojů obchodní politiky jako jsou cla, kvóty, atd., a následně také politicko-ekonomické souvislosti jejich používání. V části věnované makroekonomii otevřené ekonomiky je vysvětlována problematika determinace směnného kurzu v krátkém a dlouhém období. Je probírána souvislost směnného kurzu s cenovými hladinami, množstvím peněz v oběhu, platební bilancí, úrokovými sazbami, inflací a množstvím produkce.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli umět vysvětlit:
- Jaká je současná podoba mezinárodního obchodu a jak se tato podoba změnila v průběhu času.
- Jaké přínosy má mezinárodní obchod pro ekonomiku.
- Jak a proč mezinárodní obchod ovlivňuje příjmovou distribuci v ekonomice. Z čeho plynou krátkodobé a dlouhodobé dopady mezinárodní obchodu na příjmovou distribuci. Kdo jsou vítězové a poražení u mezinárodního obchodu.
- Jaké dopady mají různé nástroje obchodní politiky (cla, kvóty, atd.) na blahobyt různých skupin v ekonomice a na blahobyt ekonomiky jako celku. Za jakých okolností mohou obchodní restrikce zvýšit blahobyt ekonomiky.
- Jaké jsou politicko-ekonomické souvislosti zavádění obchodních restrikcí a jakou roli při nich hrají zájmové skupiny. Vysvětlit koncept kolektivní akce v kontextu zájmových skupin a obchodní politiky.
- Jaké dopady budou mít různé události či hospodářsko-politické akce na hodnotu směnného kurzu v krátkém a dlouhém období.
- Jakým způsobem lze využívat monetární a fiskální politiku k tlumení hospodářského cyklu v otevřené ekonomice.
Osnova
 • 1. Úvod do světové ekonomiky
 • 2. Proč spolu země obchodují
 • 3. Komparativní výhoda a hranice výrobních možností
 • 4. Vybavenost výrobními faktory a komoditní struktura obchodu
 • 5. Vnitro-odvětvový obchod
 • 6. Firmy v globální ekonomice
 • 7. Mezinárodní přesuny výrobních faktorů
 • 8. Cla
 • 9. Netarifní překážky obchodu
 • 10. Mezinárodní obchodní politika
 • 11. Regionální obchodní dohody
 • 12. Mezinárodní obchod a ekonomický růst
 • 13. Platební bilance
 • 14. Determinanty směnných kurzů: základní model
 • 15. Peníze, úrokové míry a směnné kurzy
 • 16. Makroekonomie otevřené ekonomiky
 • 17. Hospodářská politika a plovoucí směnné kurzy
 • 18. Fixní směnné kurzy a měnové unie
 • 19. Měnové systémy
 • 20. Kapitálové toky a rozvojové země
Literatura
 • SAWYER, W. Charles a Richard L. SPRINKLE. Applied international economics. 5th edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020, xxix, 529. ISBN 9781138388444. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášek.
Metody hodnocení
Písemný test (multiple choice) + průběžná autokorekční cvičení. Možnost napsat midterm v polovině semestru. Účast na přednášce není povinná. Předmět tedy lze absolvovat i v případě zahraničního pobytu. Termín závěrečné zkoušky je pak na individuální domluvě v závislosti na ISP apod. Před odjezdem, prosím, kontaktujte vyučující a na všem se domluvte.
Informace učitele
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/MPE_MEEK