MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 P106, kromě Po 18. 9., kromě Po 6. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem Mezinárodní ekonomie je seznámit studenta s (i) teorií mezinárodního obchodu, (ii) mezinárodní obchodní politikou a (iii) makroekonomií otevřené ekonomiky. V části věnované mezinárodnímu obchodu se student seznámí s konstrukcí několika modelů mezinárodního obchodu. Tyto modely vysvětlují obchodní toky mezi zeměmi a to, jak tyto toky ovlivňují příjmovou distribuci. V části věnované obchodní politice jsou diskutovány dopady nástrojů obchodní politiky jako jsou cla, kvóty, atd., a následně také politicko-ekonomické souvislosti jejich používání. V části věnované makroekonomii otevřené ekonomiky je vysvětlována problematika determinace směnného kurzu v krátkém a dlouhém období. Je probírána souvislost směnného kurzu s cenovými hladinami, množstvím peněz v oběhu, platební bilancí, úrokovými sazbami, inflací a množstvím produkce.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli umět vysvětlit:
- Jaká je současná podoba mezinárodního obchodu a jak se tato podoba změnila v průběhu času.
- Jaké přínosy má mezinárodní obchod pro ekonomiku.
- Jak a proč mezinárodní obchod ovlivňuje příjmovou distribuci v ekonomice. Z čeho plynou krátkodobé a dlouhodobé dopady mezinárodní obchodu na příjmovou distribuci. Kdo jsou vítězové a poražení u mezinárodního obchodu.
- Jaké dopady mají různé nástroje obchodní politiky (cla, kvóty, atd.) na blahobyt různých skupin v ekonomice a na blahobyt ekonomiky jako celku. Za jakých okolností mohou obchodní restrikce zvýšit blahobyt ekonomiky.
- Jaké jsou politicko-ekonomické souvislosti zavádění obchodních restrikcí a jakou roli při nich hrají zájmové skupiny. Vysvětlit koncept kolektivní akce v kontextu zájmových skupin a obchodní politiky.
- Jaké dopady budou mít různé události či hospodářsko-politické akce na hodnotu směnného kurzu v krátkém a dlouhém období.
- Jakým způsobem lze využívat monetární a fiskální politiku k tlumení hospodářského cyklu v otevřené ekonomice.
Osnova
 • 1. Úvod do světové ekonomiky
 • 2. Proč spolu země obchodují
 • 3. Komparativní výhoda a hranice výrobních možností
 • 4. Vybavenost výrobními faktory a komoditní struktura obchodu
 • 5. Vnitro-odvětvový obchod
 • 6. Firmy v globální ekonomice
 • 7. Mezinárodní přesuny výrobních faktorů
 • 8. Cla
 • 9. Netarifní překážky obchodu
 • 10. Mezinárodní obchodní politika
 • 11. Regionální obchodní dohody
 • 12. Mezinárodní obchod a ekonomický růst
 • 13. Platební bilance
 • 14. Determinanty směnných kurzů: základní model
 • 15. Peníze, úrokové míry a směnné kurzy
 • 16. Makroekonomie otevřené ekonomiky
 • 17. Hospodářská politika a plovoucí směnné kurzy
 • 18. Fixní směnné kurzy a měnové unie
 • 19. Měnové systémy
 • 20. Kapitálové toky a rozvojové země
Literatura
 • SAWYER, W. Charles a Richard L. SPRINKLE. Applied international economics. 5th edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. xxix, 529. ISBN 9781138388444. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášek.
Metody hodnocení
Písemný test + průběžná autokorekční cvičení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2023/MPE_MEEK