BVV08K Finanční právo

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (přednášející)
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Michal Janovec, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Neckář, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (přednášející)
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 057
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BVV08K/01: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každé liché úterý 16:00–17:40 057, P. Mrkývka
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 37/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty programů neakreditovaných na Právnické fakultě s problematikou právní regulace veřejné finanční činnosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen orientovat se v předpisech finančního práva. Bude schopen porozumět základním institutům. Předmět je základem pro studium pro dalších předmětů z oblasti finančního práva.
Osnova
  • Přednášky 1. Charakteristika finančního práva jako samostatného odvětví práva 2. Finanční věda, věda finančního práva a finanční politika 3. Rozpočtové právo 4. Fondovní hospodářství 5. Měnové právo 6. Bankovní právo 7. Devizové právo 8. Pojišťovnické právo 9. Puncovní právo 10. Právo přímých daní 11. Právo nepřímých daní 12. Celní právo 13. Aktuální otázky finančního práva Semináře: 1. Rekapitulace poznatků z oblasti veřejných financí, fiskálního práva a finanční správy. Zadání seminárních úkolů. 2. Prameny finančního práva. Finanční právo vnitrostátní, evropské a mezinárodní. 3. Finančněprávní vztahy 4. Základy finančního práva procesního 5. Základy finančního práva trestního 6. Kolokvium
Literatura
    povinná literatura
  • HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a KOL. Finanční a daňové právo. 3. aktualizované a rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 493 s. ISBN 978-80-7380-796-2. info
  • MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I - obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 s. učebnice - 502. ISBN 978-80-210-7745-4. info
Výukové metody
Metoda předmětu je teoretickou přípravou: kombinace přednášek a seminářů s diskusí a skupinovým projektem.
Metody hodnocení
Kolokvium.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BVV08K