MPH_CONT Controlling

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/3/0. 5 kr. "Studentům končícího oboru ESF 6208T086 PEM bude navýšení +3 kredity.". Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPH_CONT/01: Po 10:00–12:50 VT105, kromě Po 12. 9., kromě Po 31. 10., L. Šiška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aplikovat znalosti manažerského účetnictví na případových studiích fiktivních podniků s využitím moderních nástrojů pro analýzu a reporting dat (především MS PowerQuery, MS PowerPivot, MS Power BI).
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
 • vymezit controlling a obvyklou náplň práce controllera v podniku;
 • zorientovat se ve stávajícím systému ekonomického (=finančního) řízení používaném podnikem;
 • analyzovat odchylky mezi plánovanými (=rozpočtovanými, standardními) a skutečně dosaženými výsledky podnikových činností;
 • shrnout a interpretovat významné odchylky ve zprávě (=výkazu, reportu) pro příslušného manažera;
 • používat pokročilé uživatelské funkce (kontingenční tabulky, automatické filtry) tabulkového procesoru;
 • vytáhnout, transformovat a načíst data (ETL) pomocí PowerQuery do datového modelu v PowerPivotu;
 • upravit datový model, datumové tabulky, typy a směry relací mezi tabulkami;
 • používat DAX k definici vlastních sloupců a měr;
 • dotázat se databázového serveru na data SELECT klauzulí SQL jazyka;
 • použít MS Power BI Desktop (vč. znalosti standardní vizuálů; záložek, DAX měřítka a kalkulace) k tvorbě vlastního reportu;
 • propojit ve svém reportu informace z různých oblastí podnikové ekonomiky, managementu a podnikové informatiky;
 • prezentovat a daty podložit závěry své analýzy efektivity konkrétního vnitropodnikového útvaru.
 • Osnova
  • 1. Review znalostí - řízení výkonnosti podniku a jeho podpora informacemi controllingu (=manažerského účetnictví)
  • 2. Review znalostí - Interní řízení výkonnosti, rozdělení podniku do středisek vč. jejich typologie, hodnocení jejich příspěvku k celopodnikové výkonnosti
  • 3. Přiřazování nákladů metodou Activity Based Costing (ABC)
  • 4. Strategické plánování a rozpočtování, metoda Balanced Scorecard
  • 5. Zdroje pro finanční reporting. Struktura datových sad v relačních databázích vs. datové sklady. Dimenzionální modelování dat (STAR schéma) pro reporting. ETL procesy.
  • 6. IT nástroje pro analýzu dat v MS Excel (PowerQuery a PowerPivot). Různé typy zdrojů a jejich kombinace. Datový model (v technologii MS SSAS Tabular implementované v MS PowerPivot, příp. PowerBI).
  • 7. Self-service Business intelligence - principy, technologie, výhody BI řešení proti MS Excel
  • 8. Základy jazyka DAX (Data Analysis eXpressions) a jeho využití při úpravě kontingenčních tabulek, materializaci tabulek na listy MS Excelu
  • 9. Power BI - import dat vč. SQL databází, vytvoření datového modelu, vizualizace dat do podoby reportu
  • 10. Nefinanční data v controllingu. Jejich automatizované načítání a zpracování v Power BI
  • 11-12. Studentské prezentace celosemestrálních projektů
  Literatura
   povinná literatura
  • HORVÁTH & PARTNERS MANAGEMENT CONSULTANTS. The Controlling Concept: Cornerstone of Performance Management. München (Germany): Verlag Franz Vahlen GmbH, 2020. 276 s. ISBN 978-981-12-1864-4. doi:10.1142/11778. URL info
  • BOURGEOIS, David T. a ET AL. Information Systems for Business and Beyond. Open Textbooks, 2019. URL info
   doporučená literatura
  • FRANKLIN, Mitchell, Patty GRAYBEAL a Dixon COOPER. Principles of Accounting, Volume 2: Managerial Accounting. Houston (Texas): Rice University, OpenStax, 2019. ISBN 978-1-947172-60-9. URL info
  • DRURY, Colin. Management and cost accounting. 10th edition. Hampshire: Cengage, 2018. xvii, 842. ISBN 9781473748873. info
  Výukové metody
  Výklad; demonstrace, jak vypočítat společné části zadání praktických příkladů; instruktážní videa; domácí studium a výpočty samostatných praktických individualizovaných úkolů v MS Excel, LibreOffice Calc, Power BI Free; diskuse studenty prezentovaného vlastního řešení
  Metody hodnocení
  Podmínky úspěšného ukončení: (1) průběžná aktivita a správné výsledky výpočtů praktických příkladů (2) prezentace a obhajoba reportu, který shrnuje závěry studentova rozboru efektivity konkrétního vnitropodnikového útvaru. Minimální úspěšnost 60%.
  Informace učitele
  Výuka probíhá prostřednictvím elearningu v IS MU, kde jsou soustředěny veškeré materiály.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Pro studenty oboru PEM bude adekvátně navýšen rozsah výuky (2/2) a garant upřesní její obsah.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MPH_CONT