BKH_DIMA Digitální marketing

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Dušan Mladenović, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 13. 10. 12:00–15:50 P102, So 21. 10. 12:00–15:50 P102, So 25. 11. 16:00–19:50 P102
Předpoklady
( BKH_ZAMO Základy marketingu v obchodě || BKR_MACR Marketing destinace cest.ruchu ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se specifiky marketingu prováděného v on-line prostředí.

Obsahem kurzu je soubor blokovich přednášek, které na sebe vurčitých ohledech navazují, do jisté míry se prolínají a postupně posluchači poskytují komplexní, strategický pohled na problematiku internetového marketingu.

Úvodní část kurzu se zabývá internetem jako médiem. Navazujícím tématem jsou internetové projekty a jejich optimalizace pro vyhledávače a pro uživatele. Tato problematika je také spojena s obsahem, cíli webu a jeho analýzou a testováním, které jsou potřebné pro ověření vhodnosti nastavení. Následně se kurz zabývá sociálními médii, PPC atd. Závěr je pak věnován e-mailovým kampaním.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student:

- rozumět základním principům a specifikům internetového marketingu
- znát základy výstavby webu po stránce struktury i obsahu
- chápat principy optimalizace pro vyhledávače (SEO) a bude schopen identifikovat klíčová slova
- znát principy copywritingu a vytváření obsahu
- Plánování, organizace, spouštění a měření online reklamních kampaní (PPC)
- seznámen s tvorbou kampaní na internetu a specifiky jednotlivých nástrojů a kanálů (PPC reklama, sociální média, e-mail marketing atd.)
Osnova
 • Témata, která budou probírána v průběhu semestru:
 • - Strategie digitálního marketingu a průzkum trhu
 • - Analýza klíčových slov
 • - Optimalizace pro vyhledávače - SEO
 • - Základy online reklamy (Advertising)
 • - PPC
 • - Strategie marketingu obsahu
 • - Copywriting
 • - Email Marketing
 • - Strategie a kanály sociálních médií
 • - Mobilní a video marketing
 • - UX
 • - CRM Online
 • - Analytika a měření
Literatura
  povinná literatura
 • STOKES, Rob. eMarketing: The essential guide to marketing in a digital world. 5th. Quirk Education Pty (Ltd)., 2013. ISBN 978-0-620-56515-8. info
  doporučená literatura
 • CHAFFEY, Dave a Fiona ELLIS-CHADWICK. Digital marketing. Eight edition. Harlow, England: Pearson, 2022. xxv, 534. ISBN 9781292400969. info
 • MARTÍNEZ LÓPEZ, Francisco J., Rafael ANAYA SÁNCHEZ, Rocío AGUILAR ILLESCAS a Sebastián MOLINILLO JIMÉNEZ. Online brand communities : using the social web for branding and marketing. Cham: Springer, 2016. viii, 253. ISBN 9783319248240. info
 • DODSON, I. The Art of Digital Marketing: The Definitive Guide to Creating Strategic, Targeted, and Measurable Online Campaigns. Hoboken: Wiley, 2016. 400 s. ISBN 978-1-119-26570-2. info
 • ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva : návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. Vydání druhé. Český Těšín: House of Řezáč, 2016. 211 stran. ISBN 9788027006441. URL info
 • KRUG, Steve. Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. 3rd ed. New York: New Riders, 2014. 216 s. ISBN 978-0-321-96551-6. info
 • HOLIDAY, Ryan. Growth hacker marketing : a primer on the future of PR, marketing and advertising. New York: Portfolio/Penguin, 2014. xxix, 111. ISBN 9781591847380. info
 • JANOUCH, Viktor. Internetový marketing : prosad'te se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 304 s. ISBN 9788025127957. info
 • KAUSHIK, Avinash. Web analytics : an hour a day. Indianapolis: Sybex, 2007. xxxiii, 44. ISBN 9780470130650. info
 • CHAK, Andrew. Submit now : designing persuasive web sites. Berkley: New Riders, 2003. xxii, 342. ISBN 0735711704. info
Výukové metody
Základem jsou aktivní účast a přednášky.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška probíhá částečně písemně formou on-line odpovědníku. Otázky se týkají probíraných okruhů. Student musí úspěšně zodpovědět alespoň 60 % otázek.

Hodnocení kurzu

A 90 – 100% -> Vynikající.
B 83 – 89% -> Velmi dobře.
C 75 – 82% -> Dobrý
D 67 – 74% -> Uspokojivý.
E 60 – 66% -> Marginalni.
F Pod 60% -> Neúspěšný. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
V případě zahraniční stáže si studenti mohou předmět zapsat v dřívějším/pozdějším ročníku, než kdy je doporučen ve studijním plánu. Studentům také bude předmět uznán, pokud v zahraniční absolvují předmět s podobným obsahem a rozsahem. Obvyklý název ekvivalentního předmětu na zahraničních školách je Digitalni marketing. Studenti mohou konzultovat ekvivalenci zahraničního předmětu s garantem před zahájením výukové části semestru nebo v prvních 14 dnech výuky.
Informace učitele
https://www.facebook.com/groups/MarketingESF/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2023/BKH_DIMA