MPE_DET2 Dějiny ekonomických teorií 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 P101, kromě Čt 16. 9., kromě Čt 4. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_DET2/01: Čt 12:00–13:50 P201, kromě Čt 16. 9., kromě Čt 4. 11., J. Menšík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/180, pouze zareg.: 0/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu získají studenti zevrubnou orientaci ve vývoji ekonomického myšlení od marginalistické revoluce. Seznámení s alternativními přístupy k pojetí ekonomie jim navíc vytvoří předpoklady k možnosti vlastního kritického náhledu na relevantnost a omezení postupů užívaných soudobou ekonomií.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se podrobně ve vývoji ekonomického myšlení od marginalistické revoluce
- uvědomovat si relevantnost a limity ekonomické argumentace
Osnova
 • 1. Marginalistická revoluce
 • 2. Britští marginalisté
 • 3. Rakouská škola I
 • 4. Rakouská škola II
 • 5. Američtí a švédští marginalisté
 • 6. Lausannská škola
 • 7. Keynes a neoklasická syntéza
 • 8. Keynesiánské směry
 • 9. Chicagská škola a monetarismus
 • 10. (Dynamická) všeobecná rovnováha
 • 11. Institucionální a konstituční ekonomie
Literatura
 • SCHUMPETER, Joseph Alois. History of economic analysis. Edited by Elizabeth Boody Schumpeter - Mark Perlman. 1st publ. in paperback. London: Routledge, 1986. xlviii, 12. ISBN 0415108888. info
 • HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1999. xix, 541. ISBN 8071792381. info
 • SNOWDON, Brian a Howard R. VANE. Modern macroeconomics : its origins, development and current state. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2005. xviii, 807. ISBN 1845422082. info
Výukové metody
Přednášky a semináře vycházející z individuální četby primárních zdrojů
Metody hodnocení
Podmínkou pro účast na zkoušce je aktivní účast na seminářích. Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou.
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MPE_DET2