MPE_DET2 Dějiny ekonomických teorií 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
Út 12:50–14:30 P201
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_DET2/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Jonáš
MPE_DET2/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Jonáš
MPE_DET2/03: každé liché úterý 18:00–19:35 S308, J. Jonáš
Předpoklady
( MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 )&&(! PEEKTE Ekonomické teorie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu získají studenti orientaci ve vývoji ekonomického myšlení zejména v období od marginalistické revoluce, včetně porozumění obsahu základních mezníků jako východiska pro interpretaci proměn v soudobé ekonomické teorii. Hlubší seznámení se se základními ekonomickými koncepty v kontextu jejich vývoje a změn v jejich pojetí dále výrazně prohloubí kvalitu ekonomického stylu myšlení studentů.
Osnova
 • 1. Marginalistická revoluce
 • 2. Lausannská škola
 • 3. Cambridgeská škola
 • 4. Rakouská škola I.
 • 5. Rakouská škola II. a rakouští ekonomové
 • 6. Američtí a švédští marginalisté
 • 7. Institucionalismus a ordoliberalismus
 • 8. Keynes a postkeynesiánství
 • 9. Interpretace Keynese a neokeynesiánství
 • 10. Chicagská škola
 • 11. Protikeynesiánská revoluce, škola veřejné volby
Literatura
  povinná literatura
 • HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1999. xix, 541. ISBN 8071792381. info
  neurčeno
 • SCHUMPETER, Joseph Alois. History of economic analysis. Edited by Elizabeth Boody Schumpeter - Mark Perlman. 1st publ. in paperback. London: Routledge, 1986. xlviii, 12. ISBN 0415108888. info
Výukové metody
Přednášky a diskusně orientované semináře vycházející z individuální četby primárních zdrojů
Metody hodnocení
Podmínkou pro účast na zkoušce je aktivní účast v diskusích na seminářích, seminární práce a kontrolní průběžný test. Předmět je zakončen písemnou zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEEKTE.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.