EN

ESF:MPJ_JIIBF Jazyk II/B - F - Informace o předmětu

MPJ_JIIBF Jazyk II/B - Francouzština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Veškrnová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JIIBF/01: Po 10:00–11:50 S314, M. Červenková
Předpoklady
Mírně pokročilá znalost jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/24, pouze zareg.: 0/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/B je navazující přípravný kurz, ve kterém se pokračuje ve studiu obecného jazyka, ale zároveň se začíná budovat systém odborného jazyka v oblasti gramatické, lexikální i stylistické. Jsou procvičovány všechny jazykové dovednosti tak, aby se student dorozuměl v běžných situacích každodenního života a zároveň zvládal jednodušší formy profesní komunikace.
Osnova
 • Budoucí čas jednoduchý;
 • podmiň.způsob (kondic.přítomný), podmínkové souvětí, ukazovací zájmena samostatná;
 • passé composé a imparfait;
 • pořadí dvou nesamostatných zájmen;
 • konjunktiv přítomný(po výrazech duševního hnutí, pochybnosti, nejistoty), nepřímá otázka, vztažné zájmeno dont, zájmena en, y;
 • předložková vazba sloves;
 • shoda příč.min. s předcházejícím předmětem;
 • časové výrazy(shrnutí);
 • Osnova bude uzpůsobena znalostem studentů.
Literatura
  doporučená literatura
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 s. ISBN 80-85927-07-1. info
  neurčeno
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Français.com : méthode de français professionnel et des affaires. Niveau débutant. Paris: Cle International, 2012. 128 s. ISBN 978-2090380354 ; vybrané části v el. podobě v IS oproti autentizaci
 • MAGRANER, Jean-Jacques a Marek ZAJĄC. Obchodní francouzština. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 153 s. ISBN 8072002503. info
Metody hodnocení
Seminární forma výuky. Tento kurz je komerční, cena 1.000,- Kč/semestr.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJIIBF. Student si může zapsat v CDCV v kurzech celoživotního vzdělávání,pokud bude cítit potřebu si doplnit v jazyku II středoškolské vzdělání.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/MPJ_JIIBF