MPJ_JII1Fa Jazyk II/1 - Francouzština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Veškrnová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII1Fa/01: Po 10:00–11:50 P302b, kromě Po 13. 9., kromě Po 1. 11., M. Červenková
MPJ_JII1Fa/02: Po 12:00–13:50 P302b, kromě Po 13. 9., kromě Po 1. 11., M. Červenková
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou procvičovány v přípravných kurzech JII/A a JII/B. Student si může ověřit svoje jazykové znalosti vyplněním samovyhodnocovacího online testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 21/80, pouze zareg.: 1/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/1 navazuje především na znalosti obecného jazyka získané v přípravných kurzech Jazyk II/A a Jazyk II/B a zaměřuje se převážně na odborný ekonomický jazyk jako základ úspěšné a efektivní profesní komunikace. Je procvičována schopnost porozumět odbornému textu a soustředit se na jeho hlavní myšlenky, konverzace v profesních situacích a zvládání základních útvarů obchodní korespondence.
Znalosti získané v tomto kurzu poslouží jako základ pro navazující kurz v jarním semestru, který je zakončen zkouškou na úrovni B2 podle Evropského Referenčního Rámce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by student měl být schopen:
- porozumět hlavním myšlenkám odborného textu;
- komunikovat v profesních situacích;
- porozumět komunikaci rodilých mluvčích na ekonomická témata;
- používat základní ekonomickou terminologii
Osnova
 • Navázání kontaktů (přijetí v podniku, na letišti, telefonický hovor);
 • Diář, pracovní program (domluva, odvolání, odložení schůzky; rozvržení dne; výrazy obchodní korespondence);
 • Cestování (dotaz na cíl cesty, itinerář, přesun ve městě, turismus);
 • Ubytování (rezervace, pobyt, reklamace);
 • Stravování na pracovišti, pracovní oběd
 • Nové technologie (lexikum)
 • Podnik
Literatura
  doporučená literatura
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Français.com : méthode de français professionnel et des affaires. Paris: Cle International, 2002. 167 s. ISBN 2090331712. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 s. ISBN 80-85927-07-1. info
 • MAGRANER, Jean-Jacques a Marek ZAJĄC. Obchodní francouzština. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 153 s. ISBN 8072002503. info
 • CORADO, Lydie a Marie-Odile SANCHEZ-MACAGNO. Français des Affaires :350 exercices, textes, documents. 3. ed. Vanves: Hachette, 1990. 127 s. ISBN 2-01-016264-1. info
 • SACHS, Rudolf a Renata POHORSKÁ. Francouzská obchodní korespondence : Correspondance commerciale (Souběž.). 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 224 s. ISBN 80-85784-84-X. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
80% účast na seminářích
Aktivní účast a soustavná průběžná příprava
Zápočtový test s úspěšností nad 60% Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/econ/podzim2020/MPJ_JII1Fa/index.qwarp
Semestr Podzim 2020 je vzhledem k situaci nestandardní a dochází ke změnám v požadavcích na ukončení předmětu. Více informací najdete v interaktivní osnově předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.