MPJ_JII2Fb Jazyk II/2 - Francouzština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Veškrnová (přednášející)
PhDr. Mgr. Šárka Novotná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII2Fb/01: St 14:00–15:50 P302a, kromě St 15. 9., kromě St 3. 11., D. Veškrnová
Předpoklady
( MPJ_JII1Fa Jazyk II/1 - F )
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou obsahem předcházejících předmětů Jazyk II/A, Jazyk II/B a Jazyk II/1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/2 navazuje na kurz Jazyk II/1 a jeho cílem je prohloubení a aktivování všech dovedností v ekonomickém jazyce, které student získal v předcházejícím kurzu.
Cílem kurzu je dosažení urovně B2 podle Evropského Referenčního Rámce.
Jde zejména o schopnost prezentace odborných témat a sledování odborných diskusí, schopnost vést jednání v běžném chodu firmy a zpracování náročnějších forem firemní literatury.
Po absolvování kurzu bude odborný jazyk otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou v rozsahu učiva všech semestrů jazykového programu, včetně přípravných kurzů Jazyk II/A a Jazyk II/B.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by student měl být schopen:
- ovládat základní typy obchodní korespondence - CV, motivační dopis, e-mail, obchodní dopis;
- prezentovat odborná témata;
- sledovat a účastnit se odborné diskuse, vyjádřit svůj názor a nabídnout řešení problému;
- vést jednání v běžném chodu firmy;
- zpracovat náročnější formy firemní literatury
Osnova
 • Podnik (rozvržení sektorů, analýza a srovnání výsledků, tendencí a technik prodeje, podniková hierarchie);
 • Práce (rozdělení úkolů, vybavení pracoviště, analýza pracovních vztahů, práce v cizině);
 • Hledání zaměstnání (pracovní příležitosti, motivační dopis, CV, přijímací pohovor);
 • Práce
 • Nezaměstnanost
 • Platby
 • Umění diskuse (vyjádření názoru, nesouhlasu, hlediska, srovnání);
Literatura
  doporučená literatura
 • TAUZIN, Béatrice a Anne-Lyse DUBOIS. Objectif express : le monde professionnell en français : [A1/A2]. Éd. 2. Paris: Hachette, 2006. 192 s. ISBN 2011554276. info
 • DUBOIS, Anne-Lyse a Béatrice TAUZIN. Objectif express 2: Le Monde professionnel en français B1/B2.1. Nouvelle édition. Hachette, 2016. 224 s. ISBN 978-2-01-401575-1. info
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Français.com : méthode de français professionnel et des affaires. Paris: Cle International, 2002. 167 s. ISBN 2090331712. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 s. ISBN 80-85927-07-1. info
 • MAGRANER, Jean-Jacques a Marek ZAJĄC. Obchodní francouzština. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 153 s. ISBN 8072002503. info
 • SACHS, Rudolf a Renata POHORSKÁ. Francouzská obchodní korespondence : Correspondance commerciale (Souběž.). 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 224 s. ISBN 80-85784-84-X. info
 • CORADO, Lydie a Marie-Odile SANCHEZ-MACAGNO. Français des Affaires :350 exercices, textes, documents. 3. ed. Vanves: Hachette, 1990. 127 s. ISBN 2-01-016264-1. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou v rozsahu učiva všech semestrů jazykového programu, včetně přípravných kurzů Jazyk II/A a Jazyk II/B. Student je připuštěn ke zkoušce po splnění následujících podmínek:
- 80% účast na seminářích
- soustavné plnění domácích úkolů
- seminární práce - 2 obchodní dopisy
60% úspěch u písemné zkoušky je předpokladem ústní části zkoušky.
Důležitá informace: Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. používání nedovolených pomůcek, taháků, komunikačních prostředků, focení testů mobilními telefony, domlouvání se s jinými studenty během zkoušky), přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, FF, případně i FFF.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/econ/podzim2020/MPJ_JII2Fb/index.qwarp
Semestr Podzim 2020 je vzhledem k situaci nestandardní a dochází ke změnám v požadavcích na ukončení předmětu. Více informací najdete v interaktivní osnově předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.