EN

ESF:MPJ_JII2Fb Jazyk II/2 - F - Informace o předmětu

MPJ_JII2Fb Jazyk II/2 - Francouzština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Mgr. Daniela Veškrnová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (pomocník)
Ing. Lenka Matyášová (pomocník)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII2Fb/01: Po 9:20–11:00 S314, M. Červenková
MPJ_JII2Fb/02: Po 11:05–12:45 S314, M. Červenková
MPJ_JII2Fb/03: St 12:50–14:30 S315, D. Veškrnová
MPJ_JII2Fb/04: St 14:35–16:15 S315, D. Veškrnová
Předpoklady
( MPJ_JII1Fa Jazyk II/1 - F )
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou obsahem předcházejících předmětů Jazyk II/A, Jazyk II/B a Jazyk II/1. Student si může ověřit své jazykové znalosti vyplněním samovyhodnocovacího online testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/2 navazuje na kurz Jazyk II/1 a jeho cílem je prohloubení a aktivování všech dovedností v ekonomickém jazyce, které student získal v předcházejícím kurzu.
Cílem kurzu je dosažení urovně B2 podle Evropského Referenčního Rámce.
Jde zejména o schopnost prezentace odborných témat a sledování odborných diskusí, schopnost vést jednání v běžném chodu firmy a zpracování náročnějších forem firemní literatury.
Po absolvování kurzu bude odborný jazyk otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou v rozsahu učiva všech semestrů jazykového programu, včetně přípravných kurzů Jazyk II/A a Jazyk II/B.
Osnova
 • Restaurace (stravování, objednávka jídla, recepty, gastronomie);
 • Podnik (rozvržení sektorů, analýza a srovnání výsledků, tendencí a technik prodeje, podniková hierarchie);
 • Práce (rozdělení úkolů, vybavení pracoviště, analýza pracovních vztahů, práce v cizině);
 • Hledání zaměstnání (pracovní příležitosti, motivační dopis, CV, přijímací pohovor);
 • Umění diskuse (vyjádření názoru, nesouhlasu, hlediska, srovnání);
Literatura
  povinná literatura
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Français.com : méthode de français professionnel et des affaires. Paris: Cle International, 2002. 167 s. ISBN 2090331712. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 s. ISBN 80-85927-07-1. info
  doporučená literatura
 • SACHS, Rudolf a Renata POHORSKÁ. Francouzská obchodní korespondence : Correspondance commerciale (Souběž.). 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 224 s. ISBN 80-85784-84-X. info
 • MAGRANER, Jean-Jacques a Marek ZAJĄC. Obchodní francouzština. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 153 s. ISBN 8072002503. info
 • CORADO, Lydie a Marie-Odile SANCHEZ-MACAGNO. Français des Affaires :350 exercices, textes, documents. 3. ed. Vanves: Hachette, 1990. 127 s. ISBN 2-01-016264-1. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou v rozsahu učiva všech semestrů jazykového programu, včetně přípravných kurzů Jazyk II/A a Jazyk II/B. Student je připuštěn ke zkoušce po splnění následujících podmínek:
- 80% účast na seminářích
V rámci kurzu budou pretestovány testy vytvořené v projektu OPVK Impact
- soustavné plnění domácích úkolů
- seminární práce - 2 obchodní dopisy
60% úspěch u písemné zkoušky je předpokladem ústní části zkoušky.
Důležitá informace: Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. používání nedovolených pomůcek, taháků, komunikačních prostředků, focení testů mobilními telefony, domlouvání se s jinými studenty během zkoušky), přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, FF, případně i FFF.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.