EN

ESF:MPJ_JII2Fb Jazyk II/2 - F - Informace o předmětu

MPJ_JII2Fb Jazyk II/2 - Francouzština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Mgr. Veronika Pešinová (přednášející)
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII2Fb/1: Po 12:50–14:20 S314, St 13:45–15:20 S314, V. Pešinová, A. Světlíková
MPJ_JII2Fb/2: Po 14:35–16:15 S314, St 15:30–17:05 S314, V. Pešinová, A. Světlíková
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou obsahem předcházejících předmětů Jazyk II/A, Jazyk II/B a Jazyk II/1. Student si může ověřit své jazykové znalosti vyplněním samovyhodnocovacího online testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Jazyk II/2 navazuje na kurz Jazyk II/1 a jeho cílem je prohloubení a aktivování všech dovedností v ekonomickém jazyce, které student získal v předcházejícím kurzu. Cílem kurzu je dosažení urovně B2 podle Evropského Referenčního Rámce. Jde zejména o schopnost prezentace odborných témat a sledování odborných diskusí, schopnost vést jednání v běžném chodu firmy a zpracování náročnějších forem firemní literatury. Po absolvování kurzu bude odborný jazyk otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou v rozsahu učiva všech semestrů jazykového programu, včetně přípravných kurzů Jazyk II/A a Jazyk II/B.
Osnova
 • Restaurace (stravování, objednávka jídla, recepty, gastronomie);
 • Podnik (rozvržení sektorů, analýza a srovnání výsledků, tendencí a technik prodeje, podniková hierarchie);
 • Práce (rozdělení úkolů, vybavení pracoviště, analýza pracovních vztahů, práce v cizině);
 • Hledání zaměstnání (pracovní příležitosti, motivační dopis, CV, přijímací pohovor);
 • Umění komunikace (projev, proslov, prezentace, aktivní poslech, umění klást otázky, interview);
 • Umění diskuse (vyjádření názoru, nesouhlasu, hlediska, srovnání; internetové fórum);
Literatura
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Français.com : méthode de français professionnel et des affaires. Paris: Cle International, 2002. 167 s. ISBN 2090331712. info
 • GUÉDON, Patrick. Vivez les affaires : vidéo : fiches d'activités photocopiables. Paris: Hachette Livre, 2002. 96 s. ISBN 2-01-155201-3. info
 • SACHS, Rudolf a Renata POHORSKÁ. Francouzská obchodní korespondence : Correspondance commerciale (Souběž.). 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 224 s. ISBN 80-85784-84-X. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 s. ISBN 80-85927-07-1. info
 • HODOVSKÁ, Jiřinka. Cahier d'exercices pour les apprenants du Français de l'entreprise. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 123 s. ISBN 8021019883. info
 • MAGRANER, Jean-Jacques a Marek ZAJĄC. Obchodní francouzština. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 153 s. ISBN 8072002503. info
 • DAVIES, Helen. Obrázkový francouzsko - český slovník. Translated by Janka Priesolová, Illustrated by John Shackell. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství a knihkupectví Jiří Fraus, 1995. 118 s. ISBN 80-85784-33-5. info
 • CORADO, Lydie a Marie-Odile SANCHEZ-MACAGNO. Français des Affaires :350 exercices, textes, documents. 3. ed. Vanves: Hachette, 1990. 127 s. ISBN 2-01-016264-1. info
Metody hodnocení
Předmět má formu seminární výuky a je ukončen písemnou a ústní zkouškou v rozsahu učiva všech semestrů jazykového programu, včetně přípravných kurzů Jazyk II/A a Jazyk II/B. Student je připuštěn ke zkoušce po splnění následujících podmínek:
- 80% účast na seminářích
- soustavné plnění domácích úkolů
- seminární práce - 3 obchodní dopisy
60% úspěch u písemné zkoušky je předpokladem ústní části zkoušky.
Důležitá informace: Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. používání nedovolených pomůcek, taháků, komunikačních prostředků, focení testů mobilními telefony, domlouvání se s jinými studenty během zkoušky), přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, FF, případně i FFF.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.