Podniková informatika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 100 %
2. semestr
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 100 %
2. ročník
3. semestr
FI:PV017 Řízení informační bezpečnosti • 64 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 64 %
FI:PV167 Seminář návrhových a architektonických vzorů • 45 %
ESF:BPH_BUPR Business Projects • 45 %
FI:PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I • 27 %
ESF:MPH_CONT Controlling • 27 %
ESF:MPH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 27 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 27 %
ESF:MPP_CEIT České a evropské právo informačních technologií • 27 %
FI:PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems • 18 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 18 %
ESF:BPH_PINF Podniková informatika • 18 %
ESF:MPH_INST Informační strategie • 18 %
ESF:MPJ_JIIAR Jazyk II/A - Ruština • 18 %
4. semestr
ESF:MPH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 27 %
FI:PA179 Project Management • 18 %
FI:PB138 Základy webového vývoje a značkovacích jazyků • 18 %
FI:PV017 Řízení informační bezpečnosti • 18 %
FI:PV167 Seminář návrhových a architektonických vzorů • 18 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 18 %
ESF:MPH_DIS2 Diplomový seminář 2 • 18 %
ESF:MPH_INST Informační strategie • 18 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 18 %

Údaje byly předpočítány: 18. 5. 2024 11:29

Všechny obory fakulty