BPH_PINF Podniková informatika

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
4/3/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (přednášející)
Ahad Zareravasan, PhD (přednášející)
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (cvičící)
Bc. Lenka Dobešová (pomocník)
Ing. Dušan Mladenović, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 16:00–19:50 P104
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPH_PINF/01: Pá 9:00–11:50 S314, M. Krčál
BPH_PINF/02: Pá 13:00–15:50 S314, M. Krčál
Předpoklady
Tento předmět je doporučen pro zápis po absolvování předmětu BPH_PIS1 a se zápisem předmětu BPH_PIS2 v tomto semestru. Současně je doporučena pasivní znalost angličtiny na úrovni B2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět navazuje na předmět BPH_PIS1 Podnikové informační systémy a systematizuje získané oblasti do kontextu disciplíny (podnikové informatiky) a rozšiřuje znalosti z tohoto předmětu na kontext celého informačního systému a ne jen pouze na jeho specifické části (zejména ERP systémy). Cílem předmětu je tak poskytnout studentům podrobnější přehled o oblasti řízení podnikové informatiky a o informačních technologiích, které se používají v podnicích. Předmět také umožňuje studentům lépe se zorientovat v problematice podnikové informatiky (např. díky praktickým projektům v reálných organizacích) a zvolit si specializované předměty, které budou odpovídat jejich profesní profilaci v následném studiu. Zejména vypracování projektů studentům pomůže v následujícím semestru při formulování tématu bakalářských prací.
Výstupy z učení
Na konci předmětu bude student schopný:
- definovat základní pojmy z oblasti podnikové informatiky;
- popsat součásti informačního systému podniku včetně charakteristických rysů jeho součástí;
- vysvětlit funkci a význam jednotlivých součástí informačního systému podniku;
- aplikovat nabyté znalosti vytvořením analýzy současné podoby informačního systému;
- vytvořit návrh na optimalizaci konkrétního informačního systému;
- znát nejnovější technologická řešení pro podnikovou informatiku;
- orientovat se na současném trhu s IS/ICT.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, představení disciplíny, historie, role podnikové informatiky, definice informačního systému a jeho složek.
 • 2. Modely informačních systémů – modely a typy informačních systémů, kategorizace.
 • 3. Informační strategie
 • 4. Právo, bezpečnost a etika v informatice
 • 5. Enterprise Resource Planning systémy
 • 6. Supply Chain Management systémy a Customer Relationship Management systémy
 • 7. Business Intelligence
 • 8. Infrastrukturní aplikace
 • 9. Informační podpora znalostního řízení
 • 10. Cloud computing
 • 11. In-memory computing
 • 12. Personální řízení v IT
 • 13. Podpora a údržba software
Literatura
  povinná literatura
 • LAUDON, Kenneth C. a Jane Price LAUDON. Management information systems : managing the digital firm. Fourteenth edition, global e. Boston: Pearson, 2016. 670 stran. ISBN 9781292094007. info
 • MARAKAS, George M. a James A. O'BRIAN. Introduction to information systems. Sixteenth Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2013. xxxii, 732. ISBN 9780073376882. info
  doporučená literatura
 • GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 9788024726151. info
 • TURBAN, Efraim a Carol POLLARD. Information Technology for Management: Digital Strategies for Insight, Action, and Sustainable Performance. 2017. ISBN 978-1-118-89782-9. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuze, zpracování týmového projektu, modelování, psaní textu.
Metody hodnocení
Výsledné hodnocení kurzu se skládá z následujících částí:
- aktivní účast na seminářích a příprava na semináře
- průběžné testování
- zápočtová písemná esej
- týmový projekt (dvojice) + obhajoba (součástí obhajoby bude odborná teoretická rozprava)
- sebereflexe učícího procesu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
V ak. roce 2020/2021 bude předmět souběžně vyučován pro BC i NMgr. studium.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPH_PINF