MKF_FIFI Firemní finance

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. (přednášející)
Ing. Josef Nešleha (přednášející)
Garance
prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 2. 10. 16:00–19:50 P104, So 16. 10. 12:00–15:50 P104, Pá 10. 12. 12:00–15:50 P104
Předpoklady
Základní znalosti firemních financí, finančních trhů, účetnictví, mikro a makroekonomie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je rozšířit poznatky týkající se finančního managementu získané v předmětu Finanční řízení. Kurz je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí v oblasti finančního řízení, zejména s ohledem na dopad na hodnotu podniku. Kurz rozvíjí teoretický rámec pro pochopení a analýzu hlavních finančních témat v podniku, zaměřuje se tak na pokročilé modely oceňování podnikového kapitálu, včetně modelů pro ocenění jednotlivých aktiv ve společnosti dále na kritickou analýzu investičních projektů a jejich dopadu na kapitálovou strukturu. Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností při analýze pozice společnosti na kapitálovém trhu a v při získávání finančních prostředků a alokaci kapitálu. Poskytuje tak nezbytné znalosti při hodnocení vybraných rozhodnutí managementu a jejich vlivu na výkon a hodnotu společnosti.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- aplikovat pokročilé metody pro ocenění podnikového kapitálu,
- ocenit finanční a reálná aktiva, která podnik využívá,
- zhodnotit investiční projekty a kriticky zhodnotit jejich dopad na hodnotu společnosti,
- vyhodnotit přijatá rozhodnutí a posoudit jejich vliv na vývoj společnosti a její hodnotu.
Osnova
 • Přednášky:
  1) Úvod do předmětu, problematika firemních financí a základy finanční analýzy společnosti,
 • 2) Základy oceňování podniku: Dluhový kapitál společnosti, prioritní a kmenové akcie
 • 3) Teorie oceňování kapitálových aktiv: CAPM a jeho využití v podnikových financích,
 • 4) Modely oceňování opcí,
 • 5) Zásady podnikového investování a tvorba hodnoty:oceňování bezrizikových a rizikových projektů,
 • 6) Oceňování strategických příležitostí a problematika reálných opcí,
 • 7) Volba kapitálové struktury a její dopad na hodnotu společnosti,
 • 8) Benchmarking na kapitálovém trhu: dopad na náklady na kapitál,
 • 9) Dividendová politika a její dopad na hodnotu podniku,
 • 10) Fúze a akvizice
 • 11) Restrukturalizace podniku
 • 12) Corporate Governance and Corporate Value.

 • Semináře:
  1) Úvodní seminář, problematika firemních financí a základy finanční analýzy společnosti,
 • 2) Základy oceňování podniku: Dluhový kapitál společnosti, prioritní a kmenové akcie
 • 3) Teorie oceňování kapitálových aktiv: CAPM a jeho využití v podnikových financích,
 • 4) Modely oceňování opcí,
 • 5) Zásady podnikového investování a tvorba hodnoty:oceňování bezrizikových a rizikových projektů,
 • 6) Oceňování strategických příležitostí a problematika reálných opcí,
 • 7) Volba kapitálové struktury a její dopad na hodnotu společnosti,
 • 8) Benchmarking na kapitálovém trhu: dopad na náklady na kapitál,
 • 9) Dividendová politika a její dopad na hodnotu podniku,
 • 10) Fúze a akvizice
 • 11) Restrukturalizace podniku
 • 12) Corporate Governance and Corporate Value.
Literatura
  povinná literatura
 • BREALEY, Richard A., Stewart C. MYERS a Alan J. MARCUS. Fundamentals of corporate finance. Tenth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2020. xxxi, 728. ISBN 9781260566093. info
 • BREALEY, Richard A., Stewart C. MYERS a Franklin ALLEN. Principles of corporate finance. Thirteenth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2020. xxx, 918. ISBN 9781260565553. info
 • CORELLI, A. Analytical corporate finance. 2nd edition. New York: NY: Springer Berlin Heidelberg, 2018. ISBN 978-3-319-95761-6. info
  doporučená literatura
 • WESTERFIELD, Randolph a Jeffrey F. JAFFE. Corporate finance. Edited by Stephen A. Ross. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2005. xxxiii, 94. ISBN 0072829206. info
Výukové metody
Tutoriály, individuální studium literatury, individuální konzultace, domácí příprava,písemný test.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Pro úspěšné ukončení předmětu je potřeba získat minimálně 51 bodů ze součtu zkouškového testu a průběžného testu z tutoriálu. Celkové hodnocení předmětu je dáno součtem bodů z písemné zkoušky (max. 70 bodů) a bodů z průběžného testu na tutoriálu (max. 30 bodů). Pro připuštění ke zkoušce je stanovena minimální hranice 16 bodů z průběžného testu z tutoriálu. Student má možnost jedné opravy průběžného testu. Opravný test se píše v prvním týdnu zkouškového období a je zaměřen na celou probíranou problematiku, požadovaná minimální hranice pro připuštění ke zkoušce je 16 bodů z 30 možných. Výsledek opravného testu se vždy započítává do finálního hodnocení předmětu.


Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice:

A: 100 – 91 %,
B: 90 – 81 %,
C: 80 – 71 %,
D: 70 – 61 %,
E: 60 – 51 %,
F: méně než 51 procent.

Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKF_FIFI