BPJ_JI2S Jazyk I/2 Španělština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI2S/01: Po 10:00–11:50 P302a, Čt 12:00–13:50 S402, kromě Po 27. 3., kromě Čt 30. 3., V. De Azevedo Camacho
Předpoklady
BPJ_JI1S Jazyk I/1 - S
Předmět je určen studentům, kteří úspěšně absolvovali předmět BPJ_JI1S.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/30, pouze zareg.: 1/30
Mateřské obory/plány
předmět má 46 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět ve druhém semestru navazuje na kurz BPJ_JI1S a pokračuje zvládáním dalších témat odborného jazyka a dovedností typických pro komplexnější komunikaci včetně jejich aplikace v odborných aktivitách, jež jsou typické pro obchodní sféru, jako např.:
- interpretace grafických údajů,
- dorozumívání prostřednictvím telekomunikačních prostředků,
- psaní reklamací a
- vytváření obchodního plánu.
Tento předmět dále rozšiřuje obecnou i odbornou slovní zásobu studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je opět kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také na schopnost aktivně využívat nabyté znalosti. Součástí kurzu jsou i prezentace a debaty s rodilými studenty, příp. video přednášky s odborníky z praxe.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu vyšší střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se ve španělské ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • Odborná témata: Presentación comercial,
 • Servicio de atención al cliente (hacer una reclamación),
 • Incorporación inmediata,
 • Traslados laborales internacionales (la movilidad de los ejecutivos),
 • Exportación, El comercio internacional (el comercio exterior de Espana),
 • La economía de América Latina, El Tratado de Asunción y el Mercosur,
 • Los grandes acuerdos internacionales de comercio e integración en el continente americano,
 • Montar un negocio (el plan de empresa y e una ONG),
 • El carácter emprendedor, el perfil del emprendedor espanol,
 • Cuestiones de finanzas - gasto y administración de dinero, el gasto en los hogares espanolas, comparación de los salarios medios en la Unión Europea,
 • Las monedas de la América Latina, las alternativas al dólar,
 • Inversiones éticas, el IBEX 35,
 • Administración del tiempo personal y laboral, la jornada de trabajo en diferentes países, la conciliación laboral y la igualdad, Gramática: la voz pasiva, recursos para debates y negociaciones, expresar opiniones + pres. del subjuntivo, expresar condiciones, la nominalización, el perfecto del subjuntivo, el imperfecto del subjuntivo, usos del subjuntivo con expresiones temporales de futuro, usos del subjuntivo para dar consejos, recursos para elaborar informes, frases de relativo con subjuntivo, conectar con estructuras de relativo, algunos comparativos especiales, estilo indirecto y verbos de transmisión de información, verbos pronominales, ind/subj. con verbos de mandato, prohibición, recomendación e información, expresión de la causa, infinitivo pasado, hipótesis, probabilidad.
Literatura
  povinná literatura
 • TANO, MARCELO. Expertos:Curso avanzado de espanol orientado al mundo del trabajo. Libro de alumno. Barcelona: Difusión, 2011. ISBN 978-84-8443-586-0. info
  doporučená literatura
 • MACÍKOVÁ, Olga, Vlasta HLAVIČKOVÁ a Věra ŠPÍGLOVÁ. Španělsko-český a česko-španělský hospodářský slovník. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 426 s. ISBN 80-7238-261-6. info
  neurčeno
 • TANO, MARCELO. Expertos:Curso avanzado de espanol orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios. 2010. ISBN 978-84-8443-587-7. info
 • CASTRO, FRANCISCA. uso de la gramática espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 2008. ISBN 978-84-7711-134-4. info
 • CASTRO, Francisca. USO de la gramática espaňola - avanzado. 12. vyd. Edelsa, 2006. ISBN 84-7711-135-9. info
 • MACÍKOVÁ, Olga a Ludmila MLÝNKOVÁ. Español comercial. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 342 s. ISBN 8025106527. info
 • BONELL, PABLO, de Prada, Marisa a Schmidt, carlos SENOR, ANA. Negocio a la vista. Reportajes con actividades para cursos de espanol de los negocios. Madrid: Edinumen, 2004. ISBN 84-95986-43-4. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zkouškou.
Předpoklady pro ikončení jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů),
- 60% úspěšnost testu + ústní část zk
- seminární prezentace (marketingová prezentace firmy/výrobku)
Vyučovací jazyk
Španělština
Navazující předměty
Informace učitele

Studijní materiály budou uloženy ve formátu PdF v IS-u.


Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BPJ_JI2S