BKH_COBI Controlling a business intelligence

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 13. 10. 16:00–19:50 VT204, So 21. 10. 8:00–11:50 VT204, So 25. 11. 8:00–11:50 VT204
Předpoklady
BKH_MAUC Manažerské účetnictví && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Minimální počet pro otevření předmětu je 10 zapsaných studentů. / The minimum number of enrolled students to open the course is 10.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je propojit znalosti manažerského účetnictví (=controllingu) s dovedností používat k jejich aplikaci IT nástroje pro business intelligence (MS Excel, PowerPivot, Power BI).
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
 • vymezit controlling a obvyklou náplň práce controllera v podniku;
 • zorientovat se ve stávajícím systému ekonomického (=finančního) řízení používaném podnikem;
 • analyzovat odchylky mezi plánovanými (=rozpočtovanými, standardními) a skutečně dosaženými výsledky podnikových činností;
 • shrnout a interpretovat významné odchylky ve zprávě (=výkazu, reportu) pro příslušného manažera;
 • používat pokročilé uživatelské funkce (kontingenční tabulky, automatické filtry) tabulkového procesoru;
 • vytáhnout, transformovat a načíst data (ETL) pomocí PowerQuery do datového modelu v PowerPivotu;
 • upravit datový model, datumové tabulky, typy a směry relací mezi tabulkami;
 • používat DAX k definici vlastních sloupců a měr;
 • dotázat se databázového serveru na data SELECT klauzulí SQL jazyka;
 • použít MS Power BI Desktop (vč. znalosti standardní vizuálů, záložek, DAX měřítka a kalkulace) k tvorbě vlastního reportu,
 • propojit ve svém reportu informace z různých oblastí podnikové ekonomiky, managementu a podnikové informatiky,
 • prezentovat a daty podložit závěry své analýzy efektivity konkrétního vnitropodnikového útvaru.
 • Osnova
  • 1. Controlling v teorii a praxi a jeho vazba na manažerské účetnictví
  • 2. Celopodnikový rozbor výkonnosti, vztah výkonnosti k finanční pozici a cash-flow
  • 3. Interní řízení výkonnosti, rozdělení podniku do středisek vč. jejich typologie, hodnocení jejich příspěvku k celopodnikové výkonnosti
  • 4. Plánování a rozpočtování
  • 5. Standardní náklady a výnosy, analýza odchylek (vč. analýzy krycích příspěvků).
  • 6. Reporting. Dimenzionální modelování dat (STAR schéma) pro reporting. ETL procesy.
  • 7. IT nástroje pro analýzu dat v MS Excel (PowerQuery a PowerPivot)
  • 8. Self-service Business intelligence - principy, technologie, výhody BI řešení proti MS Excel
  • 9. Power BI - import dat a vytvoření jednoduchého datového modelu
  • 10. Power BI - vizualizace dat z datového modelu do podoby reportu, záložky a nastavení interakcí mezi vizuály
  • 11-12. Studentské prezentace celosemestrálních projektů
  Literatura
   povinná literatura
  • HORVÁTH & PARTNERS MANAGEMENT CONSULTANTS. The Controlling Concept: Cornerstone of Performance Management. München (Germany): Verlag Franz Vahlen GmbH, 2020, 276 s. ISBN 978-981-12-1864-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1142/11778. URL info
  • BOURGEOIS, David T. a ET AL. Information Systems for Business and Beyond. Open Textbooks, 2019. URL info
   doporučená literatura
  • ATKINSON, Anthony A., Robert S. KAPLAN, Ella Mae MATSUMURA a S. Mark YOUNG. Management accounting : information for decision-making and strategy execution. 7th ed. Boston: Pearson, 2020. ISBN 978-1-61853-351-7. info
  • ATKINSON, Anthony A. Management accounting : information for decision-making and strategy execution. 6th ed. Boston: Pearson, 2012, 550 s. ISBN 9780273769989. info
  • FRANKLIN, Mitchell, Patty GRAYBEAL a Dixon COOPER. Principles of Accounting, Volume 2: Managerial Accounting. Houston (Texas): Rice University, OpenStax, 2019. ISBN 978-1-947172-60-9. URL info
  Výukové metody
  Výklad; demonstrace výpočtu společné části zadání praktických příkladů; instruktážní videa; domácí studium a výpočty samostatných praktických individualizovaných úkolů v MS Excel, LibreOffice Calc, Power BI Free, diskuse studenty prezentovaného vlastního řešení
  Metody hodnocení
  Podmínky úspěšného ukončení: (1) průběžná aktivita a správné výsledky výpočtů praktických příkladů (50 bodů) (2) prezentace vlastního praktického projektu reportů a rozprava řešení (50 bodů). Minimální úspěšnost 60 bodů.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2023/BKH_COBI