BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Ing. Katarína Čellárová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Magdalena Šuterová (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BPE_TEBP Teze BP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci bakalářského semináře 1 student rozpracovává bakalářskou práci. Cílem bakalářského semináře je porozumění obsahovým a formálním požadavkům kladeným na zpracování bakalářské práce a jejich aplikaci při rozpracování bakalářské práce. Výsledkem předmětu by měla být práce odvedená dle pokynů vedoucího bakalářské práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- seznámit posluchače s předběžnými výsledky řešení závěrečné práce,
- navrhnout postup další práce vzhledem k dosavadním výsledkům,
- reflektovat dosavadní výsledky a uzpůsobit původní návrhy metodologie,
- aktualizovat návrh použité literatury.
Osnova
 • Bakalářské semináře probíhají samostatně podle zvoleného tématu formou individuálních konzultací s vedoucím práce; konkrétní forma a náplň semináře je plně v kompetenci jednotlivých vedoucích bakalářské práce. Pojetí předmětu je tedy výrazně flexibilní, což umožňuje lépe pochopit a řešit konkrétní problémy jednotlivých studentů.
Literatura
  povinná literatura
 • Akademické psaní - https://www.econ.muni.cz/akap/
  doporučená literatura
 • ĎAĎO, Jaroslav. Ako napísať a úspešne obhájiť záverečnú prácu : (alebo ako zjesť slona). Ružomberok: Epos, 2022, 336 stran. ISBN 9788056203590. info
 • KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce : od zadání po obhajobu. Vydání 1. Praha: Grada, 2017, 134 stran. ISBN 9788027100798. URL info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009, 159 s. ISBN 9788072017799. info
Výukové metody
Bakalářský seminář typicky probíhá formou samostatného studia a individuálních konzultací s vedoucím práce. Dle konkrétních pokynů vedoucího práce může být součástí výuky např. také prezentace či obhajoba výzkumného záměru či části bakalářské práce.
Metody hodnocení
Rozpracování bakalářské práce je klasifikováno vedoucím práce v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno. Podmínkou zápočtu je dosažený dostatečný pokrok při rozpracování bakalářské práce dle pokynů vedoucího bakalářské práce. V případě zahraničního výjezdu se informujte u svého vedoucího závěrečné práce na možnost předmět absolvovat na dálku.
Navazující předměty
Informace učitele
https://www.econ.muni.cz/studenti/manual-studenta/zaverecna-prace
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/BPE_BAS1