BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPE_BAS1/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
BPE_TEBP Teze BP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci bakalářského semináře 1 student rozpracovává bakalářskou práci. Cílem bakalářského semináře je porozumění obsahovým a formálním požadavkům kladeným na zpracování bakalářské práce a jejich aplikaci při rozpracování bakalářské práce. Výsledkem předmětu by měla být práce odvedená dle pokynů vedoucího bakalářské práce.
Osnova
  • Bakalářské semináře probíhají samostatně podle zvoleného tématu formou individuálních konzultací s vedoucím práce; konkrétní forma a náplň semináře je plně v kompetenci jednotlivých vedoucích bakalářské práce. Pojetí předmětu je tedy výrazně flexibilní, což umožňuje lépe pochopit a řešit konkrétní problémy jednotlivých studentů.
  • 1.-13. týden – Konzultace dle pokynů vedoucího práce.

Literatura
  • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 117 s. ISBN 80-210-2646-4. info
Výukové metody
Bakalářský seminář typicky probíhá formou samostatného studia a individuálních konzultací s vedoucím práce. Dle konkrétních pokynů vedoucího práce může být součástí výuky např. také prezentace či obhajoba výzkumného záměru či části bakalářské práce.
Metody hodnocení
Rozpracování bakalářské práce je klasifikováno vedoucím práce v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno. Podmínkou zápočtu je dosažený dostatečný pokrok při rozpracování bakalářské práce dle pokynů vedoucího bakalářské práce.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.econ.muni.cz/manual-studenta/radne-ukonceni-studia/zaverecna-bakalarska-diplomova-disertacni-prace/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEDISE.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.