Jak byly údaje získány.

Podniková ekonomika a management (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MKP_PASS Právní aspekty správy obchodních společností • 80 %
ESF:MKH_TEDP Teze diplomové práce • 50 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 40 %
ESF:MKH_FMAN Finanční management • 40 %
ESF:MKH_RSMD Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností • 40 %
ESF:BKV_DASY Daňový systém • 30 %
ESF:MKH_SYRP Systémy řízení podniku • 30 %
ESF:MKH_LSCM Logistika a Supply Chain Management • 20 %
ESF:MKH_MAKO Manažerský koučink • 20 %
ESF:MKH_MEMA Mezinárodní management • 20 %
ESF:MKH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie • 20 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 20 %
2. semestr
ESF:MKP_PASS Právní aspekty správy obchodních společností • 88 %
ESF:MKH_TEDP Teze diplomové práce • 85 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 58 %
ESF:MKH_SYRP Systémy řízení podniku • 58 %
ESF:MKH_MEMA Mezinárodní management • 54 %
ESF:MKH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie • 50 %
ESF:MKH_RSMD Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností • 46 %
ESF:MKH_FMAN Finanční management • 23 %
ESF:MKH_MAKO Manažerský koučink • 23 %
ESF:MKH_LSCM Logistika a Supply Chain Management • 19 %
ESF:MKH_MAEU Marketing v EU • 19 %
ESF:BKV_DASY Daňový systém • 15 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MKH_EKRP Projekt systému řízení podniku • 79 %
ESF:MKH_STRP Strategické řízení podniku • 71 %
ESF:MKH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 61 %
ESF:MKH_SYRP Systémy řízení podniku • 54 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 36 %
ESF:MKH_MZPO Manažerské poradenství • 36 %
ESF:MKH_RIOP Řízení operací • 29 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 25 %
ESF:MKH_CONT Controlling • 25 %
ESF:MKH_MAR2 Marketing 2 • 21 %
ESF:MKH_MEOB Mezinárodní obchod • 21 %
ESF:MKF_AMSY Abeceda mzdových systémů • 18 %
ESF:MKH_PMAN Provozní management • 18 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 18 %
ESF:MKH_TEDP Teze diplomové práce • 14 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
ESF:MKF_DEPE Dějiny peněz • 11 %
ESF:MKH_ETPO Podnikatelská a environmentální etika • 11 %
ESF:MKH_FMAN Finanční management • 11 %
4. semestr
ESF:MKH_ETPO Podnikatelská a environmentální etika • 42 %
ESF:MKH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 39 %
ESF:MKH_DIS2 Diplomový seminář 2 • 37 %
ESF:MKH_SYRP Systémy řízení podniku • 37 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 29 %
ESF:MKH_RIOP Řízení operací • 26 %
ESF:MKH_EOPO Ekonomicko-organizační poradenství • 13 %
ESF:MKH_POCF Psychologie v obchodní činnosti firmy • 13 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 11 %

Údaje byly předpočítány: 16. 1. 2021 11:29

Všechny obory fakulty