Jak byly údaje získány.

Hospodářská politika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
5. semestr
PdF:RJ2BP_REP2 Reálie 2 • 100 %
PdF:RJ2BP_RES2 Seminář z reálií 2 • 100 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 100 %
6. semestr
ESF:BPE_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 71 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 29 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 29 %
FSpS:P943 Tělesná výchova - Jogalates • 14 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 14 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 14 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 14 %

Údaje byly předpočítány: 16. 1. 2021 11:28

Všechny obory fakulty