Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Anna Báborová PdF B-SPE AJ3, OV3

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

bakalářský studijní program/obor:
Specializace v pedagogice/

Anna Báborová

On-line vztahy dospívajících uživatelů Facebooku a jejich dopad na sociální prostředí

On-line relations of Facebook adolescent users and their impact on the social environment

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku on-line vztahů dospívajících uživatelů Facebooku a tím, jaký dopad mají na jejich běžný sociální život v reálném prostředí. Teoretická část mapuje období dospívání, soustředí se především na chápání přátelství dospívajícími. Pozornost je věnována i problematice sociálních sítí, Facebooku i vztahům mezi virtuálním a reálným sociálním prostředím. Praktická …více

Abstract: The bachelor thesis focuses on issues of on-line relations of Facebook adolescent users and their impact on the everyday social life in a real environment. The theoretical part deals with adolescence, mainly concentrates on the understanding of friendship by adolescents. Attention is also paid to issues of social networks, Facebook and relations between virtual and real social environment. The practical …více

sociální síť Facebook přátelství on-line vztahy on-line komunikace on-line identita kyberšikana virtuální prostředí sociální prostředí závislost na Facebooku social network friendship on-line relations on-line communication on-line identity cyberbullying virtual environment social environment Facebook addiction

Zadání: Bakalářská práce se zaměřuje problematiku on-line vztahů dospívajících uživatelů Facebooku a tím, jaký dopad mají na jejich běžný sociální život v reálném prostředí. Teoretická část mapuje období dospívání, soustředí se především na chápání přátelství dospívajícími. Pozornost je věnována i problematice sociálních sítí, Facebooku i vztahům mezi virtuálním a reálným sociálním prostředím. Praktická část …více

Jazyk práce: čeština

 • Zadáno/změněno 17. 2. 2012 07:34, Naděžda Bartečková
 • Záznam založen 25. 3. 2011 11:01, Radka Fajmonová
 • Zveřejnit od 12. 12. 2011 14:00, Naděžda Bartečková
 • Práce převzata 12. 12. 2011 14:00, Naděžda Bartečková

Obhajoba bakalářské práce

 • Proběhla 14. 2. 2012, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

 • Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., KPsych PdF MU, Katedra psychologie - Pedagogická fakulta

Oponent:

Plný text práce

Literatura:

 • BALCAR, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti. 2. opr. vyd. Chrudim: Mach, 1991. 217 s. : 2.
 • MACEK, Petr. Adolescence. Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál, 1999. 207 s. ISBN 80-7178-348-X.
 • ERIKSON, Erik H. Dětství a společnost. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 387 s. ISBN 8072033808.
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2006. 368 stran. ISBN 9788024712840.
 • ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Vývoj a zkoumání vrstevnických vztahů. In P. Macek, L. Lacinová (Eds.), Vztahy v dospívání. Brno: Nakladatelství Barrister & Principal, 2006. s. 41-54, 13 s. ISBN 80-7364-034-1.
 • LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Romantické vztahy. In Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 55 - 68, 14 s. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 • ŠMAHEL, David a Štěpán KONEČNÝ. Vztahy na internetu: fantazie a zklamání. In Vztahy v dopívání. Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Brno: Nakladatelství Barrister & Principal, 2006. s. 161-174, 13 s. ISBN 80-7364-034-1.
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2.
 • ŠMAHEL, David. Psychologie a internet : děti dospělými, dospělí dětmi. Praha: Triton, 2003. 158 s. ISBN 8072543601.
 • OLIVER, Dan. 500 Internet : pět set rad, tipů a technik : [jednoduchý průvodce popisující všechna tajemství: blogování, vlogging, sdílení fotografií, Facebook, YouTube, Flickr a mnohá další! Translated by Marek Postler. V Praze: Slovart, 2008. 127 s. ISBN 9788073911485.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 467 s. ISBN 9788024618326.
 • MACEK, Petr a Mojmír TYRLÍK. Sebepojetí a identita: problém vymezení, sociální a vývojový kontext. In Tyrlík, M.; Macek, P.; Širůček, J.. Sebepojetí a identita: sociální a kulturní kontext. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2010. s. 5-14, 10 s. ISBN 978-80-210-5107-2.
 • ŠEVČÍKOVÁ, Anna a David ŠMAHEL. Konstrukce virtuální identity u dospívajících uživatelů internetu. In M. Tyrlík, P. Macek, J. Širůček (Eds.), Sebepojetí a identita: sociální a kulturní kontext (str. 113-130). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 113-130, 18 s. ISBN 978-80-210-5107-2.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 14. 12. 2011 08:36, Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Anna Báborová PdF B-SPE AJ3, OV3 /r3p2u/Báborová, A. 9. 12. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 820 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtBáborová, A. 9. 12. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 796 B, holý textAnotace česky annotation.txtBáborová, A. 9. 12. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 340 B, holý textKlíčová slova keywords.txtBáborová, A. 9. 12. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor BP_komplet_Baborova.pdf, 1,1 MB, PDF Soubor BP_komplet_Baborova.txt, 158,2 KB, holý textPlný text práce BP_komplet_Baborova.pdfBáborová, A. 9. 12. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Katedra_psychologie.docx, 14,4 KB, docx Soubor Katedra_psychologie.txt, 3,1 KB, holý text Soubor Katedra_psychologie.pdf, 160 KB, PDFPosudek oponenta Katedra_psychologie.docxHolešovská, P. 6.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího BP_Baborova_posudek_vedouciho.docxMareš, J. 2.  2. 2012
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2018 02:52, 16. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému