Počet výsledků: 58

Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Zdravotnické záchranářství: Zdravotnické záchranářství
zahrnout jen obhájené práce

Bartošková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Management neodkladné zdravotnické péče u pacientů s morbidní obezitou

Brudňák, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Vybrané akútne stavy detského veku v podmienkach prednemocničnej starostlivosti

Březinová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Specificky náročné komunikační situace s agresivním pacientem v přednemocniční péči

Čermák, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Charakteristika společných pacientů zdravotnické záchranné služby a krizového centra psychiatrické kliniky

Černín, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Koncept Enhanced Recovery After Surgery u pacienta s kolorektálním karcinomem

Daněk, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Krvácení a jeho řešení v přednemocniční péči

Drengubiak, Eduard

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Úrazy a prvá pomoc v športovom lezení

Drobilíková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Historie resuscitace a vývoj postupů při jejím řešení

Duda, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Seniorská obálka z pohledu přednemocniční neodkladné péče

Dvořáková, Kristina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Uplatnění absolventů bakalářského studijního programu Zdravotnického záchranářství na Masarykově univerzitě

Gabrielová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Specifika přednemocniční neodkladné péče u potápěčských nehod

Grufíková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Ponechání na místě posádkou Rychle záchranné služby

Halouzka, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Zdravotnická záchranná služba jako pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění

Hink, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Polytraumatický pacient po pádu z motocyklu

Hladíková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Hodnocení programu oboru Zdravotnické záchranářství studenty Masarykovy univerzity

Honzl, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Self-efficacy z pohledu záchranařů

Chalupová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Bezpečnost léčby hypertenze u cévní mozkové příhody

Jílek, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Prevence termických poškození organismu

Jindrová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Podmínky školení první pomoci v rámci BOZP v konkretizovaných firmách

Jirka, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Zdravotnické záchranářství
Studijní plán: Zdravotnické záchranářství
Bakalářská práce: Využití pronační polohy při transportu pacienta v přednemocniční neodkladné péči