Počet výsledků: 22

Výsledky se týkají 5 oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Neurovědy: Psychiatrie LF - Neurovědy: Neurologie LF - Neurovědy: Neurovědy
zahrnout jen obhájené práce

Bencúrová, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: MicroRNA, neuronal excitability and epilepsy

Brabenec, Luboš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Efekt neinvazivní mozkové stimulace na řečové a nemotorické projevy Parkinsonovy choroby

Búřil, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Registration and changes of cortical and subcortical activity in extrapyramidal diseases

Deutschová, Barbora

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Cortico-subcortical interactions in epilepsy

Horák, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopic Techniques in Research of Pathophysiology and Practical Management of Spondylogenic Cervical Spinal Cord Compression

Horáková, Magda

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: New approaches to the quantification of therapeutic response in neuromuscular diseases

Hortová Kohoutková, Marcela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Změny v časné produkci cytokinů u Schwannových buněk po indukci zánětu v podmínkách in vitro

Jáni, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Neurální substráty sociální kognice u schizofrenie

Kadaňka, Zdeněk

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Degenerative Cervical Spinal Cord Compression: Diagnostics, Pathophysiology, Clinical Manifestation, and Practical Management

Knejzlíková, Terézia

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Psychiatrie
Disertační práce: The emotional awareness and adaptive regulation of emotions as key factors in the etiology and course of eating disorders

Kojan, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Use of statistical parametric mapping to facilitate the identification of affected areas of the brain on PET images of patients with epilepsy

Kolčava, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Protilátkový JCV index u pacientů s RS léčených imunomodulační léčbou - prevalence, dynamika a význam

Korimová, Andrea

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Activation and inflammatory profiling of Schwann cells by mitochondrial damage associated molecular patterns – in vitro model of RT4 schwannoma cell line

Král, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Importance of CT scans in acute and subacute ischemic stroke

Kraus, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Soothing the Emotional Brain: Modulation of Neural Activity by Tactile Social Support

Kudličková Pešková, Marie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Transportní nano-nosiče pro biologicky aktivní látky

Machová, Linda

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Optimalisation of pre-hospital stroke care

Marcián, Václav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Epilepsie a mozeček

Parmová, Olesja

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Spectrum of systemic disorders in myotonic dystrophy

Sojka, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Neurobiology of Functional Neurological Disorders