Počet výsledků: 41

Výsledky se týkají 6 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Neurovědy: Neurologie LF - Neurovědy: Neurovědy LF - Neurovědy: Psychiatrie
zahrnout jen obhájené práce

Balážová, Zuzana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: The effect of non-pharmacological intervention on brain plasticity in normal and pathological ageing

Bartoňová, Michaela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Advanced imaging methods in the study of the brain microstructure

Bečev, Ondřej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Awareness of Intention: the Phenomenon and its Neural Correlates

Bencúrová, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: MicroRNA, neuronal excitability and epilepsy

Brabenec, Luboš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Efekt neinvazivní mozkové stimulace na řečové a nemotorické projevy Parkinsonovy choroby

Búřil, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Registration and changes of cortical and subcortical activity in extrapyramidal diseases

Česká, Katarína

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Neuroimmunological aspects of the development of pharmacoresistance in epilepsy

Deutschová, Barbora

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Cortico-subcortical interactions in epilepsy

Fňašková, Monika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2024

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Lifelong effects of extreme stress on the brain: Studying cortico-subcortical relationships using advanced magnetic resonance imaging techniques

Horák, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopic Techniques in Research of Pathophysiology and Practical Management of Spondylogenic Cervical Spinal Cord Compression

Horáková, Magda

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: New approaches to the quantification of therapeutic response in neuromuscular diseases

Hortová Kohoutková, Marcela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Změny v časné produkci cytokinů u Schwannových buněk po indukci zánětu v podmínkách in vitro

Jáni, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Neurální substráty sociální kognice u schizofrenie

Kadaňka, Zdeněk

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Degenerative Cervical Spinal Cord Compression: Diagnostics, Pathophysiology, Clinical Manifestation, and Practical Management

Kec, David

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Comorbidities (sleep and emotional disturbances) of neuropathic pain

Klobušiaková, Patrícia

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Neurovědy
Disertační práce: Neurodegenerative brain diseases: Neural correlates of clinical symptoms and therapeutic intervention

Knejzlíková, Terézia

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Psychiatrie
Disertační práce: The emotional awareness and adaptive regulation of emotions as key factors in the etiology and course of eating disorders

Kočica, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Multiple sclerosis - pitfalls of diagnosis and therapy, less common manifestations and comorbidities

Kojan, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurovědy
Disertační práce: Use of statistical parametric mapping to facilitate the identification of affected areas of the brain on PET images of patients with epilepsy

Kolčava, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Neurovědy
Studijní plán: Neurologie
Disertační práce: Protilátkový JCV index u pacientů s RS léčených imunomodulační léčbou - prevalence, dynamika a význam