Počet výsledků: 97

Výsledky se týkají 7 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Archeologie: Klasická archeologie FF - Archeologie: Archeologie
zahrnout jen obhájené práce

Antal, Róbert

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Klasická archeologie
Diplomová práce: Římská kování koňského postroje na území labsko-germánského kulturního okruhu v době římské

Bartík, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Sídelní a socioekonomické aspekty lengyelské kultury v prostoru nejzápadnější Moravy

Bedáň, Lukáš

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Opasky z mladší doby železné ve střední Evropě

Běhounková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Keramická produkce ze středověkého sídliště Telč - Staroměstský rybník se zaměřením na technologii výroby nádob

Bergerová, Kateřina

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Středověká a raně novověká kuchyňská a stolní keramika z hradu Špilberk

Běťáková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Archeologie
Studijní plán: Archeologie
Diplomová práce: Hromadný nález železných předmětů z prostoru zaniklé středověké vsi "Vojšice"

Bíšková, Jarmila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Archeologické a přírodní kontexty starší doby bronzové na Moravě a Slovenku (Teoretický náhled a praktická aplikace na třech případových studiích: Blučina, Rybník a Santovka)

Blaha, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Osídlení kultury středodunajských popelnicových polí na jihovýchodním svahu sprašové terasy v prostoru dnešní ulice Josefská (k. ú. Brno-město)

Blinková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Prostorové členění moravských magdalénienských lokalit v kontextu chování evropské magdalénienské populace

Břečková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Středověké sklo z archeologických výzkumů v Opavě

Buchtová, Eva

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Klasická archeologie
Diplomová práce: Meaning of dance in the Aegean Bronze Age in the context of the Eastern Mediterranean and Europe

Cibulka, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Sídelní komponenty starší doby bronzové na katastrech obcí Lechovice a Práče.

Cimburek, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Archeologie
Studijní plán: Archeologie
Diplomová práce: Výroba raně středověkých ostruh z pohledu analýz pXRF

Čerevková, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Sídliště kultury s lineární keramikou v Žádovicích (okr. Hodonín)

Červená, Kateřina

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Pozdně halštatské sídliště v Lažínkách u Moravských Budějovic.

Dzurušová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Dvorníky-Včeláre. Komplexné vyhodnotenie pohrebiska juhovýchodných popolnicových polí kultúr pilinskej a kyjatickej.

Flanderková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Archeologie
Studijní plán: Klasická archeologie
Diplomová práce: Reflections of the Peloponnesian and Corinthian Wars on the grave stelae and the artistic mobility

Fojtík, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Starobronzové osídlení z lokality Zlín – Malenovice

Fojtík, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Boj o vrchol - Veretyčiv 1915: archeologické doklady bitvy nad Haburou (okr. Medzilaborce)

Gašpar, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Diplomová práce: Lužická kultúra na moravsko-slovenskom pomedzí