Počet výsledků: 12

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Počítačová lingvistika: Počítačová lingvistika
zahrnout jen obhájené práce

Bulantová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Počítačová lingvistika
Studijní plán: Počítačová lingvistika
Diplomová práce: The Use of Sketch Engine Tools for Translators

Cigáň, Juraj

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Počítačová lingvistika
Studijní plán: Počítačová lingvistika
Diplomová práce: Extrakcia informácií z bezpečnostných certifikátov

Davídek, Kryštof

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Počítačová lingvistika
Studijní plán: Počítačová lingvistika
Diplomová práce: Webová aplikace pro geografické zmapování krajanských komunit a jejich jazyka

Diasová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Počítačová lingvistika
Studijní plán: Počítačová lingvistika
Diplomová práce: Gender a povolání: Sledování proměn v publicistických textech

Kovařík, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Počítačová lingvistika
Studijní plán: Počítačová lingvistika
Diplomová práce: Možnosti automatické tvorby definic z korpusu

Kubeček, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Počítačová lingvistika
Studijní plán: Počítačová lingvistika
Diplomová práce: Automatická detekce chyb v konkurenčních tvarech zájmen

Mach, Štěpán

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Počítačová lingvistika
Studijní plán: Počítačová lingvistika
Diplomová práce: Automatická oprava chybného uvození vedlejších vět

Machová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Počítačová lingvistika
Studijní plán: Počítačová lingvistika
Diplomová práce: Detekce vztahů mezi postavami

Melicharová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Počítačová lingvistika
Studijní plán: Počítačová lingvistika
Diplomová práce: Extrakce informací z jídelních lístků

Ohlídalová, Vlasta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Počítačová lingvistika
Studijní plán: Počítačová lingvistika
Diplomová práce: Improvements of the tagset used for automatic morphological analysis of Czech

Ratajová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Počítačová lingvistika
Studijní plán: Počítačová lingvistika
Diplomová práce: Slovesné valence s předložkami v češtině a slovenštině

Šikulová, Ludmila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Počítačová lingvistika
Studijní plán: Počítačová lingvistika
Diplomová práce: Automatická detekce chyb v gramatické shodě: rozšíření pravidel