Počet výsledků: 33

Výsledky se týkají 6 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Pedagogika: Pedagogika FF - Pedagogika: Školská správa a vzdělávací politika
zahrnout jen obhájené práce

Augustinová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Souvislost mezi self-efficacy a syndromem vyhoření u učitelů základních škol

Benová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Spravedlnost a nespravedlnost v jednání učitelů z pohledu žáků střední školy

Fejtl Svobodová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Žákovská argumentace ve virtuálních hospitacích

Freithová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Percipované kompetence žáků 2. stupně ZŠ při práci s digitálními technologiemi

Hořavová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Vzdělanostní mobilita vysokoškoláků první generace

Hradilová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Chyby v sociální percepci učitelů a jejich vliv na žáky

Klabanová, Václava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Role školního metodika prevence na střední škole

Konečná, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Školská správa a vzdělávací politika
Diplomová práce: Ředitelé českých škol a jejich podpora prostřednictvím mentoringu

Kučerová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Přátelství očima jedenáctiletých

Kučerová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Profesní a osobní růst žen na mateřské a rodičovské dovolené

Kybová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Subjektivní teorie učitelů o podpoře žáků v procesu učení

Lacinová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Integrace ukrajinských žáků do výuky v podmínkách heterogenní třídy

Ling, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Teachers of upper secondary schools as targets of violence

Marinič, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Vývoj vzdělávací politiky v ČR od 90. let do současnosti

Minaříková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Inovace ve vzdělávání očima studentů učitelství pro první stupeň základní školy

Mrázová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: České svobodné školy

Nečasová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Prestiž nebo póza soukromých škol?

Palátová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Práce vychovatele v domově mládeže

Pardyová, Zora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Hodnocení dětí prvních tříd pohledem jejich učitelů

Procházka, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Diplomová práce: Syndrom vyhoření učitelek v mateřských školách v závislosti na sociálním klimatu pedagogického sboru