Počet výsledků: 41

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Teorie a praxe trestního a správního procesu: Teorie a praxe trestního a správního procesu
zahrnout jen obhájené práce

Andrla, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Alternativní sankce k trestu odnětí svobody se zaměření na domácí vězení

Bicková, Světlana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Správní uvážení v aplikačním procesu

Blaháková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Specifika vyšetřování dopravních nehod z pohledu policejního orgánu

Bundilová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Dozor státního zástupce v přípravném řízení trestním

Cibere, Patrik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Trestněprávní důsledky materializované propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

Cirhan, Stanislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Oprávněné užití zbraně jako okolnost vylučující protiprávnost.

Doleželová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Trestný čin neoprávněné nakládání s osobními údaji a jeho role v systému ochrany osobních údajů

Dykastová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Zajištění věcí důležitých pro trestní řízení

Funka, Andrej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Dozor státního zástupce v přípravném řízení trestním

Gajdošová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Problematika dohledu v trestním právu mladistvých

Hauerland, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Nutná obrana v trestním právu

Holasová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Kriminalistické aspekty trestného činu obchodování s lidmi

Houzar, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Domovní prohlídka, osobní prohlídka a prohlídka jiných prostor a pozemků

Hynšt, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Zvláštní způsoby dokazování - trestněprávní a kriminalistický pohled

Kellerová, Josefína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Přípravné řízení a jeho fáze z pohledu policejní praxe

Klimková, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Ohledání místa činu jako procesní úkon v trestním řízení

Kolář, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Méně známé metody kriminalistické identifikace osob

Koutný, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Trestněprávní ochrana zvířat

Lužný, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Znalecké dokazování duševního stavu v trestním řízení z pohledu soudní psychiatrie

Miholová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Studijní plán: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bakalářská práce: Prevence kriminality na území města Brna