Počet výsledků: 180

Výsledky se týkají 11 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociologie: Sociologie FSS - Sociologie: Genderová studia FSS - Sociologie: Gender
zahrnout jen obhájené práce

Andrašovová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Střídavá péče optikou účastníků diskusních fór

Babjaková, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Sociologie
Studijní plán: Sociologie
Bakalářská práce: Vztah indexu aktivního stárnutí a subjektivních indikátorů kvality života

Bajajová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Sociologie
Studijní plán: Sociologie
Bakalářská práce: Sociální pole klasické hudby

Bajerová, Jarmila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Genderová analýza časopisu Zahrádkář a Můj dům

Bartošová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Diskurz feminity časopisu Vlasta v období tzv. stalinizace československé společnosti

Bellofattová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Sociologie
Studijní plán: Sociologie
Bakalářská práce: Neoliberalismus a krize péče. Vzájemná pomoc jako prevence chudoby

Bendová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2024

Studijní program: Sociologie
Studijní plán: Sociologie
Bakalářská práce: Počítačové modelování a simulace v sociologii

Bendová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2023

Studijní program: Sociologie
Studijní plán: Sociologie
Bakalářská práce: Sexuální promiskuita: analýza internetových diskusí

Blaha, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2024

Studijní program: Sociologie
Studijní plán: Sociologie
Bakalářská práce: Vícehlavá hydra: hyperrealita, romantizace a kultivační teorie v labyrintu digitální společnosti

Božoňová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Sociologie
Studijní plán: Sociologie
Bakalářská práce: Radikální politická pravice a náboženství v Česku a na Slovensku

Brachová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Feministický diskurs a politika identity českých anarchofeministických časopisů a riot grrrls zinů

Brambůrková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2024

Studijní program: Sociologie
Studijní plán: Sociologie
Bakalářská práce: Měkká represe vůči kampani MeToo v českých celostátních denících

Brodacká, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: "Girl Power" ve světě Disneyho Čarodějek

Brtnický, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Sociologie
Studijní plán: Sociologie
Bakalářská práce: Vliv vzdělanostní expanze na rodinné chování

Cenek, Štěpán

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Sociologie
Studijní plán: Sociologie
Bakalářská práce: Tělesné trestání dětí - srovnání České republiky a Itálie

Čajkovičová, Kristína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Ne/inkluzivnost feministického hnutí vůči transgender osobám

Černohorská, Vanda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Reprezentace násilí v médiích (diskurzivní analýza)

Černý, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2024

Studijní program: Sociologie
Studijní plán: Sociologie
Bakalářská práce: Teorie homogamie

Červinková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2024

Studijní program: Sociologie
Studijní plán: Sociologie
Bakalářská práce: Personal and Work values in Quantitative Research: a closer look

Čivrná, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Sociologie
Studijní plán: Genderová studia
Bakalářská práce: Depressionista: role nemocného perspektivou genderu