Počet výsledků: 1

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biofyzika: Biofyzika
zahrnout jen obhájené práce

Křikava, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biofyzika
Studijní plán: Biofyzika
Diplomová práce: Tvorba paralelních guaninových kvadruplexů v sekvencích DNA s chybějícími guaninovými nukleotidy