Počet výsledků: 2

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
zahrnout jen obhájené práce

Éderová, Kristína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Studijní plán: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Diplomová práce: Identifikace barviv instrumentální analýzou

Lebeda, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Studijní plán: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Diplomová práce: Aplikace nízkoteplotního plazmatu pro restaurování kovových předmětů