Počet výsledků: 4

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Antropologie: Antropologie

Ingrová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Antropologie
Studijní plán: Antropologie
Disertační práce: Lidská sociosexualita: sociosexuální chování, postoje a touhy z širší antropologické perspektivy

Jandová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Antropologie
Studijní plán: Antropologie
Disertační práce: Human Face Variation and Age-related Changes

Pavlíková, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Antropologie
Studijní plán: Antropologie
Disertační práce: Sexuální zdrženlivost, celibát a náboženství u obyvatel České republiky

Polcerová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Antropologie
Studijní plán: Antropologie
Disertační práce: Diverzita kvantitativních dermatoglyfických znaků: mezipopulační rozdíly