Počet výsledků: 34

Výsledky se týkají 10 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geologie: Aplikovaná a environmentální geologie PřF - Geologie: Geochemie a hydrogeologie PřF - Geologie: Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země PřF - Geologie: Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie PřF - Geologie: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
zahrnout jen obhájené práce

Adameková, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie
Disertační práce: Paleopůdy ve sprašových a fluviálních sedimentech jako záznam interakce klimatu, prostředí (a člověka) v kvartéru

Bárta, Ondřej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země
Disertační práce: Anizotropie magnetické susceptibility a deformační stavba benešovského granodioritu na hranici barrandienu a moldanubika

Bednář, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Disertační práce: Distribution of radionuclides in fluvial sediments and possibilities of their monitoring

Blaško, David

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
Disertační práce: Zhodnocení geologické struktury podzemního zásobníku plynu (PZP)

Březina, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie
Disertační práce: Evoluce neogenních společenstev chobotnatců ve střední Evropě

Buřival, Zbyněk

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
Disertační práce: Alterace granátu a amblygonitu-montebrasitu v granitických pegmatitech

Calábková, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie
Disertační práce: Tetrapod ichnodiversity from the early Permian of the Boskovice Basin (Moravia, Czech Republic)

Haifler, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
Disertační práce: Studium přírodního metamiktního zirkonolitu z larvického plutonického komplexu v Norsku: krystalová chemie, krystalová struktura, význam pro systematiku skupiny zirkonolitu a využití v geochronologii

Hreus, Sebastián

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
Disertační práce: Post-magmatické změny rudní (Sn,W,Nb,Ta,Sc,REE) mineralizace na ložisku Cínovec-Zinnwald

Jakubová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
Disertační práce: Mikrodiamanty a další UHP fáze z ultravysokotlakých granulitů a jejich vznik

Jirman, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie
Disertační práce: Source rock potential and Thermal maturity of the Menilite Formation in the Czech Republic

Juráček, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země
Disertační práce: Tektonika na styku křídy a okolních jednotek a její projevy v geomorfologii

Kapusta, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
Disertační práce: Historické strusky po zpracování polymetalických rud z vybraných lokalit Českomoravské vrchoviny: fázové a chemické složení a environmentální rizikovost

Kociánová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země
Disertační práce: Digitální zpracování anizotropie stavby mapovaného území a její vizualizace v prostředí ArcGIS

Kolářová, Kristina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země
Disertační práce: Anizotropie magnetické susceptibility a stavba vulkanitů kambria v barrandienu

Koníčková, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
Disertační práce: Mineralogie specifických zonálních SiO2 produktů zvětrávání ultrabazik na západní Moravě

Krmíčková, Simona

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
Disertační práce: Původ a prevariský vývoj brunovistulického mikrokontinentu

Kubeš, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
Disertační práce: Highly alkaline K-rich igneous rocks generated by low-degree partial melting of metasomatized mantle and their post-magmatic evolution (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)

Lenďáková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie
Disertační práce: Geoarcheologický výzkum táborů římské armády na Moravě s využitím metod mělké geofyziky a vysokorozlišující kvantitativní stratigrafie

Ličbinský, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Disertační práce: Aerosol v atmosféře krasové jeskyně