Počet výsledků: 45

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Životní prostředí a zdraví: Environmentální chemie a toxikologie PřF - Životní prostředí a zdraví: Matematická biologie, bioinformatika a modelování

Aust, Anne-Christine

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Metabolic and protein biomarkers associated with gut microbiota

Benešová, Eliška

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Metody stanovení imunologických markerů technikou hmotnostní spektrometrie

Bílková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Analýza steroidů v peří a plazmě ptáků

Bošković, Nikola

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Vliv aplikace biouhlu na osud a biodostupnost konazolové fungicidů v půdě

Brózman, Ondřej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: In vitro účinky látek vyskytujících se v životním prostředí na vnitro- a mezibuněčné signálování

Čtveráčková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Vliv polutantů životního prostředí na jaterní homeostázu

Dydowiczová, Aneta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Využití metod vysokokapacitní obrazové analýzy ke studiu biologických účinků chemických látek

Fialová, Pavla

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Vývoj technik pasivního vzorkování pro charakterizaci směsí organických chemických látek ve vodním prostředí

Gadara, Darshak Chandulal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Matematická biologie, bioinformatika a modelování
Disertační práce: Mass Spectrometry Based Metabolomics and Lipidomics

Hroch, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Matematická biologie, bioinformatika a modelování
Disertační práce: Analýza reakce říčního makrozoobentosu na kombinaci stresorů

Hůlková, Markéta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Ekotoxikologické hodnocení materiálů založených na nanočásticích stříbra

Janoš, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Disertační práce: Hodnocení potenciálních zdravotních účinků lidské expozice chemickým látkám a dalším faktorům exposomu

Jaša, Libor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Moderní analytické metody ke studiu výskytu, osudu a chemicko-biologických interakcí sinicových toxinů v prostředí

Jha, Durga

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Charakterizace lipidových biomarkerů Alzheimerovy choroby

Jílková, Simona Rozárka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Endocrine disrupting chemicals in indoor environments

Klemmová Gregušková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Genotoxický potenciál polutantů volného ovzduší ve vysokohorských biotopech

Kovaláková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Ekotoxikologické hodnocení pokročilých technologií čištění vod založených na sloučeninách železa

Kubincová, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Biochemické a buněčné mechanismy toxicity cizorodých látek ovlivňujících hormonální rovnováhu

Kuchovská, Eliška

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Aktuálně používané pesticidy a jejich směsi: jaká představují rizika pro necílové vodní organismy? Laboratorní a in situ studie.

Mahat, Tek Jung

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Environmentální chemie a toxikologie
Disertační práce: Klimatická změna a Nepál - změny a potřeby v oblastech institucí, adaptačních opatření a souvisejícím financování v Nepálu