Počet výsledků: 65

Výsledky se týkají zvoleného plánu ASEBS Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (navazující kombinovaný jednooborový)
Fakulta
Fakulta sportovních studií
Obor/plán
FSpS - Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
zahrnout jen obhájené práce

Dohnal, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2021

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Predikce tělesné výšky seniorů ze stop lokomoce

Dvořák, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Copingové strategie v brazilském jiu-jitsu

Eliášová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Šikana a kyberšikana dětí na základních a středních školách a její prevence

Ernek, Šimon

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Kompetence příslušníků Policejního sboru Slovenské republiky pro práci se specifickými skupinami

Fanta, Lubomír

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Technické a kondiční aspekty role útočníka v modelových sebeobranných situacích

Filipík, Denis

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Analýza životního příběhu vybrané sportovní osobnosti

Guzelák, Ján

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Výcvik Švýcarské gardy k ochraně papeže

Hanák, Dalibor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Analýza motorických a souvisejících faktorů ovlivňující sebeobranný výkon a přežití napadených mužů intoxikovaných alkoholem

Hašková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Metody tréninku pro bojovou činnost AČR v horském prostředí

Holub, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Kompetence příslušníků bezpečnostních složek pro práci se specifickými skupinami

Honsl, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Vliv fyzické zátěže na přesnost střelby

Horváth, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Výskyt sebeobranných situací v rámci centrálního urgentního příjmu Frýdek-Místek

Houser, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Copingové strategie u členů Horské služby České republiky

Charvát, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Sebeobrana pro zdravotnický personál

Chmelařová, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Copingové strategie v grapplingu

Chmúra, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Bezpečnostní obavy studentů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Illéš, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Komparace nošení a tasení teleskopického obušku

Jašek, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Bezpečnostní obavy studentů Masarykovy univerzity

Kaláb, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Vliv vybraných dechových cvičení na kardiovaskulární systém člověka a aerobní vytrvalost

Kosolap, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Studijní plán: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Výživové zvyklosti rekreačních a závodních karatistů.