Počet výsledků: 54

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sportovních studií
Obor/plán
FSpS - Kinantropologie: Kinantropologie
zahrnout jen obhájené práce

Chaloupský, David

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2008

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Úroveň maximálních výkonů horolezců v závislosti na rozdílných specifických podmínkách bezpečnosti lezení

Janák, Ondřej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2021

Studijní program: Kinantropologie
Studijní plán: Kinantropologie
Disertační práce: Analýza herních charakteristik finálových zápasů juniorů při WJTF 2017-2019

Jílek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2008

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Úroveň posturální regulace u osob s pozdními komplikacemi diabetu mellitus

Jurečka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Vztah výsledků testů fyzické zdatnosti a dosažených bodů za výkon ve sjezdovém lyžování

Kalina, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Studijní plán: Kinantropologie
Disertační práce: Faktory ovlivňující ekonomiku běžeckého pohybu

Koloničný, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Relative Age Effect v juniorském tenisu

Králová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Studijní plán: Kinantropologie
Disertační práce: Efekty různých druhů silových programů v intenzitě nad 90 % Pmax a plyometrického tréninku na vybrané ukazatele kondičních schopností

Kružíková, Taťána

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2006

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Vztah tělesné stavby a funkčního stavu pohybového systému ve věku adults

Kudová, Dagmar

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2007

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Strategický management vysokoškolského sportovního klubu

Medišauskaite, Vilma

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2009

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Tělesné sebepojetí a smysl života u dospívajících basketbalistů

Mirovský, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Dobrovolná práce jako významná latentní proměnná při pořádání velkých sportovních akcí

Mohamed, Ashour S A

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2008

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Obesity - Risky Phenomenon of our Time

Novák, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Vztah mezi subjektivně vnímaným stresem, sebeobranným výkonem a přežitím napadené osoby v modelových sebeobranných situacích

Orálková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2006

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv psychomotoriky na rozvoj pozornosti a jemné motoriky sluchově postižené mládeže

Půža, Bohumil

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2006

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Efektivita střelby vrcholových biatlonistek v závislosti na rozdílných nadmořských výškách závodních tratí

Reguli, Zdenko

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2007

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Diagnostika vybraných modelů pádových technik

Růžičková, Jaroslava

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2021

Studijní program: Kinantropologie
Studijní plán: Kinantropologie
Disertační práce: Ekonomika vytrvalostního běhu na různých površích tratě

Sebera, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2009

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: E-learning a ovlivňování učebních stylů

Selecká, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Assessment of pelvic floor dysfunctions in sportswomen

Sitek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: The Effect of a Specialised Intervention Programme on Motor Skills in Parkinson’s Disease Patients