Počet výsledků: 135

Fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Obor/plán
ESF - Finance a právo: Finance a právo

Antlová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2020

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Veřejný dluh

Bábíčková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Právní a ekonomické aspekty digitalizace

Balatková, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Společenství vlastníků jednotek - vybrané právní a ekonomické aspekty

Bancova, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2020

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Zákaz měnového financování v právu EU

Barabášová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2020

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Právní a ekonomické aspekty ochrany bankovek proti padělání

Baršová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Nákup ochranných pomůcek v době pandemie – právní a ekonomické aspekty

Bastlová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Zdanění ubytovacích služeb poskytnutých prostřednictvím internetových platforem

Benešová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2024

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Geneze investiční strategie bank v České republice

Bílíková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2020

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Finanční analýza vybraných českých společností před a po prvotní veřejné nabídce akcií

Borkovcová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2020

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Financování bydlení v České republice

Bučko, Andrej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Analýza vlivu ohlášení vybrané fúze na tržní hodnotu společnosti s přihlédnutím na právní aspekty fúzí

Čejková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2024

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Daně v dobách ztrát vyvolané pandemií covid-19 a omezeními za účelem jejího potlačení

Daněk, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Některé aspekty financování vysokého školství v České republice a Portugalsku - komparativní studie

Dosedlová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2024

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Hospodaření s majetkem obce (případová studie obce Popůvky)

Dostálová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Porovnání národní účetní legislativy pro malé a střední podniky s mezinárodní úpravou

Drápalová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2020

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Vlastnictví nemovitosti z pohledu přímých daní, se zaměřením na DPFO

Drozdová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2024

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Evropský orgán pro bankovnictví - analýza vybraných obecných pokynů

Ďurian, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Finanční kontrola hospodaření obcí - srovnávací studie ČR s vybranou zemí EU

Dvořáčková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2020

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: Tajemství a mlčenlivost ve finančním právu

Fabian, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Finance a právo
Studijní plán: Finance a právo
Bakalářská práce: ESG v bankovním risk managementu