Počet výsledků: 6

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Lékařská biofyzika (čtyřleté): Lékařská biofyzika

Anderle, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Lékařská biofyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biofyzika
Disertační práce: Porovnání zrakové ostrosti, refrakce a aberací vyšších řádů u myopických očí po Femto-LASIK při použití standardní a wavefront-guided ablace

Bělíková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Lékařská biofyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biofyzika
Disertační práce: Význam denzitometrie oční čočky stanovené na Pentacamu pro operaci katarakty

Kříž, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Lékařská biofyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biofyzika
Disertační práce: Binokulární korekce, měření a korekce heteroforií metodou MKH

Skrbek, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Lékařská biofyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biofyzika
Disertační práce: Binokulární korekce u osob s centrálním postižením sítnice

Staffa, Erik

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2016

Studijní program: Lékařská biofyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biofyzika
Disertační práce: Bezkontaktní termografie dolních končetin

Vlasák, Ondřej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Lékařská biofyzika (čtyřleté)
Studijní obor: Lékařská biofyzika
Disertační práce: Interpretace a výtěžnost zobrazovacích modulů přístroje Pentacam při diagnostice a hodnocení terapie keratokonu