Počet výsledků: 11

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
LF - Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté): Radiologie - zobrazovací metody

Bohatá, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2009

Studijní program: Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté)
Studijní obor: Radiologie - zobrazovací metody
Disertační práce: Přínos kontrastního ultrazvukového vyšetření v diferenciální diagnostice ložiskových procesů jater

Bulik, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté)
Studijní obor: Radiologie - zobrazovací metody
Disertační práce: Úloha MR spektroskopie v diagnostice recidivy high-grade gliomů

Černý, Igor

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté)
Studijní obor: Radiologie - zobrazovací metody
Disertační práce: Diagnostika neuroblastomu pomocí 1231-MIBG a semikvantitativní hodnocení 1231-MIBG

Červinková, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté)
Studijní obor: Radiologie - zobrazovací metody
Disertační práce: Možnosti zlepšení obrazu a redukce dávky při CT vyšetření

Dedek, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2011

Studijní program: Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté)
Studijní obor: Radiologie - zobrazovací metody
Disertační práce: Možnosti využití dynamické scintigrafie jícnu v diagnostice refluxní choroby jícnu se zaměřením na nemocné s bronchiálním astmatem a chronickým kašlem

Charvátová, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté)
Studijní obor: Radiologie - zobrazovací metody
Disertační práce: Multifaktoriální analýza dětských pacientů se syndromem Klippel-Trenaunay

Keřkovský, Miloš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2010

Studijní program: Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté)
Studijní obor: Radiologie - zobrazovací metody
Disertační práce: Zobrazení tenzorů difuze u spondylogenní komprese krční míchy

Křístek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2009

Studijní program: Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté)
Studijní obor: Radiologie - zobrazovací metody
Disertační práce: Radiofrekvenční ablace muskuloskeletálních nádorů se zaměřením na osteoidní osteom

Neumann, Aleš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté)
Studijní obor: Radiologie - zobrazovací metody
Disertační práce: Vliv přítomnosti vápníku v koronárním řečišti na srdeční funkce

Řehák, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté)
Studijní obor: Radiologie - zobrazovací metody
Disertační práce: Vaskulitidy velkých cév - možnosti využití 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření

Zadražil, Ladislav

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté)
Studijní obor: Radiologie - zobrazovací metody
Disertační práce: Kostní scintigrafie a SPECT/CT v diagnostice kostních metastáz a avaskulární nekrózy hlavice stehenní kosti u dospělých