Počet výsledků: 260

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
LF - Specializace ve zdravotnictví: Intenzivní péče
zahrnout jen obhájené práce

Andrášová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Spánková deprivace u pacientů v Intenzivní péči

Antošová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Reakce řidičů na průjezd vozidla zdravotnické záchranné služby

Augustinová, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Výskyt fibrilace síní po kardiochirurgických operacích

Báčová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Management anesteziologické péče u pacientů při celkové anestezii

Bartošková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Souhlas s hospitalizací a informovaný souhlas u pacientů akutně přijatých

Bečicová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Motivace sester pro výkon povolání na oddělení intenzivní péče

Benešová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Motivy vedoucí příjemce k terapii vysokými dávkami vitamínu C

Berkiová, Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Znalosti sestier a ich vplyv na poskytovanie starostlivosti pacientovi s hydrocefalom

Bernátová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Znalosti všeobecných sester pracujících v intenzivní péči o technikách zajištění průchodnosti dýchacích cest

Bezděková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Náhlá smrt při sportu

Bezděková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Aplikace modelu ALACT reflektivní praxe do vzdělávání sester v intenzivní péči

Bílková, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Syndrom vyhoření u sester v domácí intenzivní péči

Bílková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Agresivní chování pacienta na JIP a ARO z pohledu sestry

Blahová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Problematika poskytování informací v intenzivní péči

Blatnerová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2014

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Doporučené postupy v předcházení sorrorigenním ranám v intenzivní péči

Bodzašová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2013

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Toaleta dýchacích cest u pacientů na umělé plicní ventilaci

Bombalová, Helena

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Faktory ovlivňující rozhodování pacientů pro některou z modalit náhrady funkce ledvin

Bošáková, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Syndrom vyhoření u operátorů krajských zdravotnických operačních středisek zdravotnických záchranných služeb

Brablecová, Jiřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2015

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Znalosti všeobecných sester o umělé plicní ventilaci

Brojáčová, Danka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Diplomová práce: Výskyt katétrových sepsí u pacientů se zavedeným centrálním žilním katétrem.