Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 27822

Fakulta
Filozofická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Brzobohatá, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Norský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Dílo Jona Fosseho v českých divadlech: analýzy tří vybraných inscenací

Břečková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Management v kultuře
Studijní plán: Management v kultuře
Diplomová práce: Současný stav a budoucí rozvoj regionální kultury se zaměřením na region Slovácka

Březina, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Český jazyk a literatura
Studijní plán: Český jazyk a literatura
Diplomová práce: Redukované formy prézentních tvarů staročeského slovesa "býti"

Bubeníčková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Bakalářská práce: Vybrané idyly v české próze 19. století

Bubníková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Psychologické aspekty přípravy vrcholových sportovců - tanečníků

Bubníková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Motivace a zkušenosti členů žákovského parlamentu

Buďa, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Románské jazyky
Studijní plán: Románské jazyky
Disertační práce: Umbundu a vliv jeho gramatiky na odchylky v morfosyntaxi angolské portugalštiny

Budínská, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Anglický jazyk a literatura
Bakalářská práce: Black Blues and White Rock: Jimi Hendrix and Racial Polarization in the Sixties

Budošová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Španělský jazyk a literatura
Studijní plán: Španělský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Análisis y clasificación del léxico español actual del medioambiente en la sección 'Contaminación' en EcoPortal.net

Buchtová, Sofie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Japanistika
Bakalářská práce: Jobikake – oslovovací výrazy v japonštině

Bujnáková, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Teorie a dějiny slovanských literatur
Disertační práce: Odraz česko-slovenských vzťahov v diele Rudolfa Pokorného

Bukáčková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk a literatura
Diplomová práce: Tvorba Šimona Lomnického z Budče v zrcadle tehdejší morálky

Buková, Terézia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Management v kultuře
Studijní plán: Management v kultuře
Diplomová práce: Súčasná premena vonkajšej reklamy a jej vplyv na vizuál verejných priestorov mesta Bratislava

Buličičová, Belinda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Bakalářská práce: Resilience a copingové strategie u pacientů s roztroušenou sklerózou.

Bumbová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Mediteránní studia
Studijní plán: Mediteránní studia
Bakalářská práce: Gramatický rod substantiv pojmenovávajících zemi a její součásti ve vybraných středomořských jazycích

Burdová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Překladatelství a tlumočnictví
Studijní obor: Překladatelství španělského jazyka
Diplomová práce: Traducción de los topónimos en la trilogía El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien

Burdová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
Diplomová práce: Aplicaciones móviles en la enseñanza secundaria de ELE

Buriánková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Bakalářská práce: Attachment v dospělosti ve vztahu k partnerské spokojenosti a preferenci projevů lásky

Buršík, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Lež jako psychologický problém

Buršíková, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Estetika a kulturní studia
Studijní plán: Estetika a kulturní studia
Diplomová práce: Estetická hodnota řeči podle L.S.Vygotského