Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 27820

Fakulta
Filozofická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Beran, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Disinformation as a fashionable topic – domain analysis of platforms fighting disinformation

Beránková, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Anglický jazyk a literatura
Bakalářská práce: Sex and Britishness in 'The Thin Blue Line'

Bereczová, Noemi

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Italský jazyk a literatura
Studijní plán: Italský jazyk a literatura
Bakalářská práce: La concezione dell'amicizia nelle opere di Dante e Guido Cavalcanti

Berková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Andragogika
Studijní plán: Andragogika
Diplomová práce: Pracovní schopnost perspektivou zaměstnanců energetické společnosti

Beyerová, Václava

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Germánské literatury
Studijní plán: Germánské literatury
Disertační práce: Im Labyrinth der Ängste. Zum literarischen Werk von Marianne Gruber.

Bícová, Ema

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Anglický jazyk a literatura
Studijní plán: Anglický jazyk a literatura
Diplomová práce: Internal vs External Video Game Localization

Bílá, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Japanistika
Bakalářská práce: Cenzura zobrazování homosexuality v japonské populární kultuře

Biličková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Teorie interaktivních médií
Studijní plán: Teorie interaktivních médií
Bakalářská práce: Grafické prvky jako prostředek interakce – případová studie League of Legends

Bílková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filozofie
Studijní obor: Religionistika
Bakalářská práce: Základní statistická analýza čarodějnických procesů v Čechách a na Moravě IV

Bínová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní plán: Informační studia a knihovnictví
Bakalářská práce: Design vzdělávacího procesu pro Zdravotnickou záchrannou službu: převrácená třída s využitím Moodle a H5P

Birčáková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Každodenní život školy Jednoty bratrské

Bisová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Anglický jazyk a literatura
Studijní plán: Anglický jazyk a literatura
Bakalářská práce: Elements of Weird Fiction in J. R. R. Tolkien's "The Lord of the Rings" Trilogy

Biščiaková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Anglický jazyk a literatura
Bakalářská práce: Depicting Whiteness in The Simpsons

Bittnerová, Magdalena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Dějiny umění
Studijní plán: Dějiny umění
Diplomová práce: Zuši oltář ve sbírce Národní galerie.

Bízková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Teorie interaktivních médií
Studijní plán: Teorie interaktivních médií
Bakalářská práce: Tanec v době pandemie. Případ české taneční scény

Bízková Doleželová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Diplomová práce: Action Research: Rethinking a B2 exam in English for Specific Purposes

Blahová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Diplomová práce: Prevalence symptomů posttraumatické stresové poruchy a copingové strategie u jednotek IZS

Bláhová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Teorie interaktivních médií
Studijní plán: Teorie interaktivních médií
Diplomová práce: Sociální roboti v kontextu teorie interaktivity zaměřené na vztah člověka a robota: Aktuální stav

Bláhová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Bakalářská práce: Distanční výuka očima rodičů žáků s dyslexií během pandemie covid-19

Blahušiaková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Diplomová práce: Pověrčivost ve vztahu k výkonu v kognitivní a motorické úloze