Počet výsledků: 8

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Historické vědy: Pravěká archeologie Předního Východu
zahrnout jen obhájené práce

Hanzelková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pravěká archeologie Předního Východu
Bakalářská práce: Strainers: Observations on a Distinct Type of Neolithic and Chalcolithic pottery in the Khabur Valley (Northeastern Syria)

Koubková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pravěká archeologie Předního Východu
Bakalářská práce: Fine Ware Ninevite 5 Pottery from Khabur Basin Project

Kovář, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pravěká archeologie Předního Východu
Bakalářská práce: Discovering Near East – An investigation of personal, cultural, and job-related experience of students of the Prehistoric Archaeology of the Near East department (PANE) participating in excavations in countries of the Near East

Kubelková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pravěká archeologie Předního Východu
Bakalářská práce: Implementation of phosphate field-analysis in arid regions: A proposal for the site Monjukli Depe, Turkmenistan

Kubíková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pravěká archeologie Předního Východu
Bakalářská práce: Re-assessment of Objects Referred to as Sling Missiles in the Prehistoric Archaeology of the Near East

Miškolciová, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pravěká archeologie Předního Východu
Bakalářská práce: Basketry impressions from the Late Neolithic site Tell Arbid Abyad (Syria)

Štefanisko, Denis

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pravěká archeologie Předního Východu
Bakalářská práce: Morphometric analysis of PPNB stone projectile points from Tell Halula in northern Syria during the second half of the 8th millennium cal. BC

Tkáčová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pravěká archeologie Předního Východu
Bakalářská práce: Near-Eastern Tannurs Now & Then: A Close-Up View of Bread Ovens with Respect to the Archaeological Evidence and Selected Ethnographical Examples