Počet výsledků: 9

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie (čtyřleté): Latinská medievistika

Harvánek, Kamil

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Latinská medievistika
Disertační práce: Largum sero Jana z Holešova

Katreničová, Anabela

(obhajoba nebyla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Latinská medievistika
Disertační práce: Tractatulus pulcherrimus de custodia quinque sensuum

Katreničová, Anabela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Latinská medievistika
Disertační práce: Tractatulus pulcherrimus de custodia quinque sensuum - Rozbor traktátu o strážení piatich zmyslov

Lukšová, Zuzana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Latinská medievistika
Disertační práce: Synodální kázání Jana Husa Diliges Dominum Deum

Mazalová, Lucie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Latinská medievistika
Disertační práce: Eschatologie v díle Jana Husa

Polehlová, Helena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Latinská medievistika
Disertační práce: Vita sancti Wilfridi v kontextu anglo-latinské hagiografické literatury 8. století

Slíva, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Latinská medievistika
Disertační práce: Korespondence Cerery s Neptunem. Součást epistolární sbírky Jindřicha z Isernie.

Švanda, Libor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Latinská medievistika
Disertační práce: Chvály osob v česko-latinských historiografických textech 12. století

Žákovská, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Latinská medievistika
Disertační práce: Univerzitní rétorické příručky – sbírka Formularius epistolarum ve světle ars dictaminis