Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 27819

Fakulta
Filozofická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Boor, Marián

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Brain processing associated with conflict adaptation and social cognition

Born, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Studijní plán: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: F. X. Brixi: Dvě árie v G pro sólový bas uložené v Národní knihovně ČR

Borsová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Sdružená uměnovědná studia
Bakalářská práce: Bartoňova vila v kontextu tvorby Pavla Janáka

Bosáková, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Bakalářská práce: Kontext, postoj, výraz tváre- ktoré z vodítok je dominantné pri určovaní emócie.

Boučková, Štěpánka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Andragogika
Diplomová práce: Adaptační proces při vstupu do profese personalisty z pohledu dvou stran

Boušková, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Bakalářská práce: Rozvoj pedagogických kompetencí perspektivou VŠ učitelů - expertů

Bracková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Bakalářská práce: Vyrovnávací strategie využívané zdravotními sestrami na dětské onkologii v kontextu úmrtí dětských pacientů

Bracková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Vzdělávání dětí mladšího školního věku během hospitalizace v nemocnici

Bratina, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Germánské jazyky
Studijní plán: Experimentální a aplikovaná lingvistika
Disertační práce: Morfologické a syntaktické špecifiká severonórskeho nárečia indrefinnmarksmål

Bratsylo, Anastasiia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Vzestup a pád marrismu

Brázdil, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Filozofie (čtyřleté)
Studijní obor: Filozofie
Disertační práce: Morální charakter a jeho empirická reflexe

Brázdová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Informační studia a knihovnictví
Studijní obor: Informační studia a knihovnictví
Diplomová práce: Fenomén zvířat v knihovně: průzkum potenciálu

Bretová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Bakalářská práce: Vztah mezi vybranými aspekty chování souvisejícího se zdravím, sociální oporou a životní spokojeností u seniorů v zařízeních sociálních služeb

Brodecká, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Andragogika
Studijní plán: Andragogika
Diplomová práce: Multikulturní kompetence pedagogických pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách

Brodecká, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Romové a homosexualita

Brokešová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Bakalářská práce: Faktory ovlivňující psychické odpoutání od práce a pracovní stres v open space kanceláři

Brovkova, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Německý jazyk a literatura
Diplomová práce: "Die grosse Heimkehr": Zur Politisierung des Heimatsbegriffs und zum Identitätswandel bei den Figuren im Roman von Anna Kim

Brožová, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a dějiny divadla
Bakalářská práce: Dramatika Lenky Lagronové

Brunclíková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Mediteránní studia
Studijní plán: Mediteránní studia
Bakalářská práce: Ženy jako válečné zajatkyně v řecké tragédii

Brychtová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Management v kultuře
Studijní plán: Management v kultuře
Diplomová práce: Decommissionning - selhání nebo cesta ke zdokonalení sbírek?