Počet výsledků: 16

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Bulharský jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Bočková, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Jižní Amerika v cestopisných prózách Svetoslava Minkova a Borise Šivačeva

Donovová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Jazykový obraz ženy ve slovnících žargonu v bulharštině a v češtině

Georgieva, Boryana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Bulharský jazyk v internetových diskusních fórech

Hucková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Aktuální problémy bulharského pravoslaví s přihlédnutím k historickému vývoji

Chabičovská, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Religiozita Romů v Bulharsku na příkladu české salesiánské misie

Isaeva, Ivka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Casticite v balgarskija i ceskija ezik - sravnitelen pogled

Ivanovová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Manifesty expresionismu Gea Mileva

Jordanová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Obraz Bulharska očami Samuela Jaroslava Zacheja na stránkach Národných novín

Konečná, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Sufixační modely odvozování bulharských podstatných jmen v porovnání s češtinou

Kvasnička, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Literární obraz Čechů a Slováků v románu Spořilov Georgiho Karaslavova

Laštovičková, Žaneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Gramatický rod v bulharštině ve srovnání s češtinou

Martinková, Nela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Komparativní pohled na vyjadřování neurčitosti v bulharském, českém a chorvatském jazyce

Rychnovská, Kristina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Ženské postavy v dílech Jordana Jovkova

Strmíska, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Srovnání germanizmů v bulharštině a češtině

Strouhalová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Zájmena jako slovní druh v bulharštině a češtině

Štěrbová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Bulharský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Etymologie vybraných názvů zvířat v bulharštině